Rusreform med helsegevinst

Forbundsleder, Lill Sverresdatter Larsen: Positiv til rusreform

Rusavhengige har behov for gode helsetjenester, ikke å bli ansett som kriminelle og straffeforfulgt.

Utsikter til et kraftig forkortet liv og livstruende sykdommer er alvorlig nok. Helsetjenesten må styrkes for at vi skal hente ut gevinsten av dette skiftet i norsk ruspolitikk.

Forutsetningen for å lykkes er tilgjengelige helsetjenester. Det betyr oppsøkende, gatenære helseteam for å redde liv, men også tett og forpliktende oppfølging av barn og unge i faresonen.

Sykepleierforbundet er bekymret for manglende finansiering av reformen. Å innføre en rusreform uten nødvendig finansiering er til liten hjelp. Reformen må sørge for bedre hjelp til de det gjelder.

– Det er på høy tid at rusavhengighet møtes med god helsehjelp framfor forfølgelse og straff, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

– I møte med rusavhengige erfarer sykepleiere hver dag at bøter og straff ikke løser kjernen i problemet. Det er kompetent hjelp som gjelder for å sikre bedre helse og verdige liv, legger forbundslederen til.