Sigrid Husøy Larsen er ny leder av NSF Student

Deltagere årsmøte NSF Student

Deltagerne på NSF Students årsmøte 2022. (Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF)

Årets landsmøte i NSF Student ble avholdt på Vettre hotell i Asker, det var godt oppmøte, gode debatter og valg ble gjennomført.

Sigrid Husøy Larsen har det siste året vært nestleder i NSF Student og tar nå over som leder etter Edel Marlèn Taraldsen.

Sigrid Husøy Larsen
Nyvalgt NSF Student leder Sigrid Husøy Larsen. <em>(Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF)</em>

Ny nestleder Daniel Tørresvoll Stabu har tidligere sittet i studentstyret, og er just ferdig med andre året som sykepleierstudent ved Lovisenberg.

Daniel Tørresvoll Stabu - Nestleder NSF Student
Nyvalgt NSF Student nestleder Daniel Tørresvoll Stabu. <em>(Foto: Jon Fredrik Braadland-Konstali/NSF) </em>

Norsk Sykepleierforbund gratulerer NSF Students nye ledelse.

Les mer om årsmøte og valget på Sykepleien.