Skal lede 340 000 sykepleiere i seks land

Lill Sverresdatter Larsen

Lill Sverresdatter Larsen ble i ettermiddag valgt som president for Sykepleiernes Samarbeid i Norden og er med det talsperson for 340 000 sykepleiere i Norden.

Hun er dermed talsperson for 340 000 sykepleiere i seks nordiske land.

– Det er en tillitserklæring jeg skal forvalte på vegne av SSN. Vi er inne i en tid hvor nordisk samhandling er viktigere enn noen gang, sier Sverresdatter Larsen etter valget.

Representanter for sykepleierorganisasjonene i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Island og Færøyene er samlet i Koldingfjord i Danmark i anledning SSNs 100-årsjubileum. Sykepleiernes Samarbeid i Norden ble stiftet i 1920, men feiringen som egentlig skulle funnet sted høsten 2020 ble utsatt grunnet koronapandemien.

– Det er mange utfordringer vi skal løse sammen

Leder i Dansk Sygeplejeråd, Grete Christensen, har ledet SSN helt siden 2011. I dagens styremøte, hvor de seks forbundslederne deltar, sto valg av ny leder på agendaen. Valget falt enstemmig på Lill Sverresdatter Larsen.

–  Det er mange utfordringer vi skal løse sammen i Norden, og helsesystemene er essensielle for hvordan vi lever i våre samfunn i dag. Om det er pandemi, krig eller klimakrise så vet vi at helsetjenestenes sykepleiere kan krisehåndtering. Organisering og finansiering av tjenestene er i endring, og faglig ledelse og utdanning under press. Mangel på sykepleiere er en alvorlig sikkerhetsbrist. Samhandling med våre nærmeste naboer blir stadig viktigere, sier Larsen.

Grete Christensen (t.v.) forbundsleder i Dansk Sykeplejeråd, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund og Sineva Ribeiro, forbundsleder i Vårdforbundet, Sverige utgjør det nye formannskapet i SSN.
Grete Christensen (t.v.) forbundsleder i Dansk Sykeplejeråd, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, Norsk Sykepleierforbund og Sineva Ribeiro, forbundsleder i Vårdforbundet, Sverige utgjør det nye formannskapet i SSN. Sverresdatter Larsen skal lede det nordiske samarbeidet, Ribeiro blir 1. nestleder og Christensen 2. nestleder.

Nordisk samarbeid viktig for vår totalberedskap

Den nyvalgte presidenten understreket at allianser og samarbeid er avgjørende når kriser truer:

– Under Arendalsuka nylig understreket forsvarssjef Eirik Kristoffersen betydningen helsetjenesten har for totalberedskapen. Beredskap bygger vi best gjennom samarbeid. Det var gjennom tett samarbeid med Sverige at vi i Norge fikk tilgang på koronavaksiner. I mars vedtok nordisk ministerråd en nordisk helseberedskapsavtale. I lys av Russlands invasjon av Ukraina søkte både Sverige og Finland medlemskap i NATO.

Skal bygge videre på det gode arbeidet

Sverresdatter Larsen takket Grete Christensen for sin innsats for SSN gjennom 11 år:

– Det er et solid stykke arbeid som Christensen har lagt ned for sykepleierne i Norden. Hun har forent oss og bygd nettverk for felles læring. I tillegg har hun internasjonalt løftet stemmen fra nordiske sykepleiere. Jeg er glad for å kunne bygge videre på det gode arbeidet som Grete har gjort.