Spørsmål og svar om AstraZeneca med FHI

Sara Sofie Viksmoen Watle

Sara Sofie Viksmoen Watle i FHI. Hun er overlege for koronavaksineringsprogrammet.

For å få noen svar så tok vi oss derfor en prat med Sara Sofie Viksmoen Watle i Folkehelseinstituttet. Hun er overlege for koronavaksineringsprogrammet.

EMA uttalte på torsdag at AstraZeneca-vaksinen er trygg, og anbefaler videre bruk. Hvorfor velger FHI likevel å forlenge pausen i vaksineringen?

Vi mener at det er riktig å finne ordentlig ut av hva det dreier seg om før vi eventuelt kan fortsette å bruke vaksinen. Tilfellene vi nå har sett med blodpropp, blødning og lave blodplater er sjeldne, men svært alvorlige. Det at vi tar dette på alvor er viktig for at befolkningen har tillitt til FHI og vaksinasjonsprogrammet. Når det er tvil så er det riktig å ta den tiden det tar å prøve å finne ut om det er en årsakssammenheng eller ikke.

Leger fra Rikshospitalet og UNN har nå uttalt at de tror at tilfellene av alvorlig sykdom med blodpropp, blødningsforstyrrelser og lave blodplater skyldes vaksinering med AstraZeneca-vaksine. Hvorfor stopper dere ikke bare vaksineringen, i stedet for å fortsatt ha pause?

Selv om fagfolk ved Oslo universitetssjukehus mener å ha funnet en mulig forklaring på sykdommen, mener vi det fortsatt er for tidlig å konkludere sikkert på om det er en årsakssammenheng med vaksinasjon. Bruk av AstraZeneca-vaksinen er satt på pause for at vi skal ha tid til å utrede dette grundig.

Hva gjør dere for å finne ut av dette?

Legemiddelverket og Folkehelseinstituttet ser nå gjennom og vurderer alle saker som er meldt etter vaksinasjon. Alvorlige tilfeller, som for eksempel blodpropp og blødninger, blir videresendt til det europeiske legemiddelkontoret (EMA). Folkehelseinstituttet, som ansvarlig for det nasjonale koronavaksinasjonsprogrammet, vil i løpet av kort tid gjøre en selvstendig vurdering av om vi fortsatt vil tilby AstraZeneca-vaksinen i programmet. I vurderingen vil vi legge vekt på EMA og Legemiddelverkets vurderinger, våre egne registeranalyser og råd fra den kliniske ekspertgruppen og faglig referansegruppe for nasjonale vaksinasjonsprogram.

Kommer de som har fått første dose med AstraZeneca til å få neste dose?

Mens vi har pause i vaksineringen, vil ingen få tilbud om dose to. Det gjelder også de som gjerne vil ha dose to. Her er det viktig å si at beskyttelsen er veldig god allerede etter første dose. AstraZeneca-vaksinen ble i utgangspunktet utviklet som en en-dose-vaksine. Så ble det påvist at det ble noe høyere antistoffer med to doser. To doser vil være viktig for mer langvarig beskyttelse.

I studier så har man og funnet at de som hadde et langt intervall mellom dose en og to hadde bedre beskyttelse enn de som fikk dosene med kort intervall.

Så det betyr at det ikke er så veldig farlig at det går lengre enn planlagt før en får satt dose to?

Stemmer. Intervallet mellom dose en og dose to for AstraZeneca er 9-12 uker, og det er bare en fordel hvis det går 12 uker.

Dersom dere bestemmer dere for å stanse vaksineringen med denne vaksinen, kan de som har fått dose en få dose nummer to av en annen type?

Det er ikke klart om det vil være mulig å få dose to med en annen type vaksine. Det pågår studier i Storbritannia nå som forhåpentligvis vil gi oss svaret på dette nærmere sommeren.

Det er jo ikke så mange tilfeller med slike alvorlige bivirkninger i andre land som har vaksinert mange flere enn oss. Hvorfor er det flere tilfeller i Norge?

Det vet vi ikke enda, men prøver å finne ut av det. Noe av grunnen kan være at vi i Norge har gode helseregistre og en veldig god kultur blant norsk helsepersonell for å melde bivirkninger, i en del andre land er kanskje terskelen høyere. Så kan det ha betydning hvem vi har vaksinert. I Norge er det bare voksne under 65 år som har fått denne vaksinen. En del av disse har vært helsepersonell, mange unge og mange av dem kvinner. Det kan ha betydning, det er noe vi undersøker.

Mange som nylig er vaksinert er engstelige nå for at de alvorlige bivirkningene kan ramme dem. Hva er ditt råd til dem?

Dersom du opplever uventende, kraftige eller langvarige symptomer som du tror kan skyldes vaksine, så bør du oppsøke lege. Les mer om de forventede bivirkningene og hva du bør reagere på, på Folkehelseinstituttet sine hjemmesider. Uvanlige eller alvorlige bivirkninger skal meldes inn på melde.no.

Hvor lenge etter vaksinen er satt kan alvorlige symptomer oppstå?

De som har fått alvorlige tilstander i etterkant av vaksine har fått det etter tre til 14 dager. Har det gått lengre tid er det lite sannsynlig at du kommer til å få noen slike symptomer, men får du det skal du selvfølgelig ta kontakt.