Støtte til Fagforbundets streik i private barnehager

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund, i uniform

– Streiken gjelder kampen for en anstendig pensjon i barnehagene. Kampen for en god pensjonsordning er grunnleggende i fagbevegelsen. Når våre felles velferdstjenester leveres av private bedrifter, må pensjonsordningene for de ansatte være like gode som i offentlig sektor. Alle barnehager får dekket utgiftene til pensjon fra offentlige tilskudd. NHO må tilby bransjestandarden for pensjon i barnehager, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Norsk Sykepleierforbund støtter de streikende medlemmene i Fagforbundet fullt ut i denne rettferdige kampen. Lykke til med streiken!