Støtter de streikende

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

– NSF støtter Fagforbundet og FO i streiken for bedre lønns- og arbeidsvilkår i de private virksomhetene i NHO som driver velferdsoppgaver for det offentlige. Kampen er viktig for å demme opp for at virksomheter bytter fra en avtale til en annen for å kunne spare på eller skaffe seg fortjeneste ved, dårligere lønns- og arbeidsvilkår. NSF streiket i 2018 for å bedre vilkårene for sykepleierne. Vi er glade for at Fagforbundet og FO nå også tar denne kampen og de skal vite at de har vår støtte, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.