Studentenes stemme er viktig

Nestleder Kai Øvind Brenden møtte studenter fra hele Norge på NSFs vårkonferanse.

Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, var innom NSF Students vårkonferanse.

Over 40 engasjerte sykepleierstudenter fra hele landet var samlet i Oslo forrige uke når NSF Student inviterte til vårkonferanse.

–Dere bidrar med faglige og gode innspill

Kai Øivind Brenden, nestleder i Norsk Sykepleierforbund, tok også turen innom.

– At studentene engasjerer seg er helt essensielt! NSF Student er en viktig del av Norsk Sykepleierforbund. Dere bidrar med faglige og gode innspill om sykepleierutdanningen og praksis, men også om fremtidens helsetjeneste.

Han presiserte at NSF Student bidrar til at Norsk Sykepleierforbund vokser.

– Vi er snart 130 000 medlemmer, og hele 9 av 10 sykepleierstudenter er medlem.

Brenden og studentene fikk også snakket sammen om lønnsoppgjør, Helsepersonellkommisjonen og sykepleieryrket.

NSF Student - vårkonferanse
Sykepleierstudenter fra hele landet var samlet når NSF Student inviterte til vårkonferanse.

Klar for å tale studentenes sak

Det som beskrives som årets happening for NSF Student, nemlig årsmøte i juni, var et viktig tema under vårkonferansen. Studentene diskuterte også Norsk Sykepleierforbunds landsmøte som går av stabelen i november.

Sigrid Husøy Larse, leder av NSF Student, forteller at engasjementet var stort. På spørsmål om hva som er viktige saker for studentene på landsmøtet svarer hun:

– Studentene har mange tanker om hva som blir de viktigste sakene for dem på landsmøtet, og er klar for å tale studentenes sak! Det handler blant annet om hvordan praksisutfordringene skal løses og hvordan sikre en nasjonal standard på sykepleierutdanningen.