Sykepleiere vurderer å slutte eller skifte jobb

Tallene som ble lagt fram i Arendal i dag har 1188 sykepleiere som respondenter, og den ble besvart i juni i år. Tidsskriftet Sykepleien presenterte dem som svarte at de hadde hatt tanker om å slutte for en liste med en rekke ulike faktorer som kunne være årsaker til å slutte. De fem som ble angitt mest var:

1: Bemanningen er ikke i samsvar med behovet (69 %)
2: Misfornøyd med lønnsnivået (64%)
3: Den psykiske belastningen (59%)
4: Den fysiske belastningen (57%)
5: Lite tid og rom for faglige diskusjoner med kollegaer (51%)

– Lønn og at belastningen eller ansvaret ikke står i forhold til lønnen er en gjenganger fra våre medlemmer om hvorfor de ser seg om etter annen jobb. Dessverre forsvinner mange ut av yrket. En av fem jobber ikke som sykepleiere ti år etter ferdig studium viser tall fra SSB, sier Sverresdatter Larsen.'

Trenden med at sykepleiere vurderer å slutte er dessverre ikke ny. I en undersøkelse gjennomført av NSF Østfold i 2020 svarte 49,5 prosent av sykepleierne utdannet ved Høgskolen i Østfold i 2018 og 2019 at de vil endre eller har allerede endret arbeidssted. Rundt halvparten av de ferske sykepleierne som besvarte undersøkelsen, oppga at de hadde vurdert å bytte jobb, eller at de allerede har byttet. Enda flere svarer at de ikke fikk god nok opplæring som nyansatt. I en undersøkelse blant hele 18 000 medlemmer i NSF i sommer svarte 30,5 prosent at de vil bytte – flesteparten av disse ønsket seg ut av helse- og omsorgstjenesten. De ferskeste tallene forsterker den negative trenden.

- Sykepleiermangelen er allerede om 14 år anslått til 28000 av SSB. Dette er en situasjon som krever politisk handling og gode løsninger. NSF har derfor lansert Sykepleierløftet som består av åtte ulike forutsetninger som må innfris for å sikre gode helse- og omsorgstjenester i Norge. Vi har utfordret alle partiene på Stortinget om hva de tenker om disse konkrete forslagene, og alle har svart oss. Vi kommer til å følge opp dette både gjennom valgkampen og etter valget. I helsepolitisk barometer som gjennomføres årlig av Kantar sa befolkningen i år at de ser på oppgavene i helsetjenesten som en de mest alvorlige utfordringene som landet står ovenfor. Nesten 90% mener sykepleiermangelen påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner. Dette må politikerne ta på større alvor enn de har gjort til nå, sier Lill Sverresdatter Larsen.

https://sykepleien.no/meninger/2021/08/72-prosent-av-sykepleierne-i-kommunene-har-vurdert-slutte

https://sykepleien.no/2021/08/saerdeles-alvorlige-tall-om-sykepleiere-som-onsker-seg-vekk

For kommentarer fra Lill Sverresdatter Larsen:
Kontakt Tore Bollingmo, 92 84 01 77

Kontaktperson for undersøkelsen:
Redaktør Anne Hafstad i Sykepleien, 917 93 973