Sykepleieren – en innovatør

Helseinnovasjonssenteret

Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund besøkte Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund. (Bak f.v.: Nestleder Silje Naustvik, forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen, leder forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) ved Helseinnovasjonssenteret Bjarte Bye Løfaldli og rådgiver FoUI ved Helseinnovasjonssenteret Lillian Karlsen. Foran f.v.: Leder for NSF Student Edel Marlèn Taraldsen, administrerende direktør ved Helseinnovasjonssenteret Geir Sylte og fylkesleder NSF Møre og Romsdal Trine Bruseth Sevaldsen.)

Helseinnovasjonssenteret er et helseinnovasjonsmiljø med fokus på forskning og samhandling. Senteret ble etablert i 2017 med mål om å imøtegå fremtidens utfordringer i helsetjenesten.

- Sykepleiere skal være klar over at det er innovasjon de driver med i det daglige. Vi har alle lært sykepleierprosessen. Sykepleierprosessen er en problemløsningsmetode. Vi løser problemer, vi finner smartere måte å gjøre faget på - det er innovasjon. Den innovasjonen skal vi være stolt av, skryte av og dele med hverandre, sa Lill Sverresdatter Larsen etter møtet med Helseinnovasjonssenteret.

Helseinnovasjonssenteret er fritt, uavhengig og arbeider for økt samarbeid på tvers av alle sektorer og miljø, og arbeider med alle omsorgsnivå i helsetjenesten.

- Helseinnovasjonssenteret vektlegger samhandling i alt FOUI-arbeid. Da er det viktig å inkludere ulike parter som bringer inn kunnskap og innsikt i forsknings- og innovasjonsarbeidet. NSF representerer en stor og viktig yrkesgruppe i helsesektoren. Sykepleierne er helt sentrale i utviklingen av fremtidens helsetjeneste, sa administrerende direktør Geir Sylte i forbindelse med Norsk Sykepleierforbunds besøk.

Helseinnovasjonssenteret har ansatte med bakgrunn fra hele helsevesenet blant annet sykepleierne Terese Nerbøvik og Lillian Karlsen, hvor sistnevnte i mars begynte på sitt doktorgradsarbeid knyttet til hjemmesykehus.

- Arbeidet de gjør på Helseinnovasjonssenteret er viktig. Det er viktig med innovasjon som gir framtids sykepleiere mer tid til mennesket, for innovasjon må ikke brukes til å effektivisere bort sykepleierne, men gi de mer tid til sykepleie, vektla Lill Sverresdatter Larsen i møtet med senteret.