Sykepleierforbundet gir økonomisk støtte til «Vaksine beskytter flokken»

Lill Sverresdatter Larsen

«Vaksine beskytter flokken» er en norsk ideell organisasjon som er dannet av to helsesykepleiere og en lege. De samler inn bidrag til å kjøpe koronavaksiner til mennesker i verdens fattigste land.

Pengene de samler inn går uavkortet til GAVI, som koordinerer det globale vaksinearbeidet COVAX. De samarbeider med Vaccine Forward i Sverige, for å sikre best mulig organisering av vår felles innsats. 

- Det er en stor skjevfordeling av vaksiner i verden. I Norge er vi privilegerte. Vi får vaksiner gratis, og de fleste av oss har nå fått første stikk i armen. I store deler av verdenen er mennesker er i en helt annen situasjon, og derfor vil Sykepleierforbundet støtte Vaksine beskytter flokkens betydningsfulle arbeid. Både for dem det gjelder, og for hele verden er det viktig at så mange som mulig får tilgang til vaksinen, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen.

Vaksine beskytter