Sykepleiermangel skaper bekymring

NSF møter korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet NSF møter Korona-kommisjonen utenfor Helse- og omsorgsdepartementet

Helsepolitisk barometer er en uavhengig syndikert undersøkelse utviklet og eid av Kantar. Undersøkelsen kartlegger befolkningens holdninger i helsepolitiske spørsmål. 2056 personer har besvart undersøkelsen fra 11.12.2020 til 12.1.2021.

Ifølge undersøkelsen er det 47 prosent som mener det er avgjørende at sykepleierne kommer opp på et høyere lønnsnivå for å sikre landet nok sykepleiere. I tillegg mener 28 prosent at sykepleieren fortjener høyere lønn fordi yrket er spesielt krevende.

- Sykepleiere fortjener høyere lønn. Alt samfunnskritisk personell fortjener helt klart høyere lønn. Likevel, dette handler ikke om hvem som fortjener høyere lønn. Det handler om å beholde livsnødvendig kompetanse. Det handler om å unngå todelt helsetjeneste hvor kun de som kan betale får sykepleiere til stede, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen videre i sin kommentar.

Helsepolitisk barometer viser også at det har vært en økende bekymring for sykepleiermangelen de siste årene. Andelen som mener at sykepleiermangelen påvirker pasientsikkerheten i mange kommuner har gått gra 82 prosent i 2018 til 88 prosent i 2021.