Sykepleiermangelen truer Norges beredskap

runderbordskonferanse totalberedskap

– Takk for at dere har sagt ja til å trå i hverandres bed. Det sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen da hun åpnet konferansen som hadde som mål fremme samarbeid og sette totalberedskapskommisjonen på dagsorden.

Helsetjenestene, helsepersonell og organisasjoner har en betydelig rolle i totalberedskapen. Det er viktig for forbundet å ta en samfunnsrolle. NSF vil fjerne silotenking, og heve samarbeid rundt Norges beredskap.


– Jeg mener vi er ved ett knekkpunkt. Pandemi, krig i Europa, strømkrise, ekstremvær som Hans, og en svekkende tillit til politikerne etter gjentatte skandaler. Skal fremtidens generasjoner som min datter få fremtidstro, må vi samarbeide mer. Særlig gjelder dette innen beredskap på tvers av sektorer, sa Sverresdatter Larsen.

Ikke bare blålys

– Vi må tenke totalberedskap hver eneste dag. Vi er avhengig av at ressursene har nødvendige fullmakter og finner hverandre. Men ofte kan det være seg selv de finner. Det sa statsforvalter i Rogaland og tidligere helseminister Bent Høie, i sitt innlegg på rundebordskonferansen.

Flere deltakere poengterte nemlig at helsepersonell fyller flere roller i ulike scenarioer, og at samme folk derfor blir telt flere ganger. Dette kommer i tillegg til at vi har en sykepleiermangelen. Den store mangelen på helsepersonell går utover Norges beredskap.

deltakere rundebordskonferanse beredskap

Sense of urgency

Cecilie Daae, direktør i NKVTS var blant de som holdt innlegg på rundebordskonferansen. Hun har sittet i totalberedskapskommisjonen, som skal på høring nå i oktober.

– Det helhetlige utfordringsbildet preges av utviklinger innen klima, terror, helse, teknologi, sosial ulikhet, den sikkerhetspolitiske situasjon, migrasjon, demografi, bærekraft og hybride hendelser. Å håndtere helheten når mye skjer samtidig er krevende. Jeg spør meg også om enkelte er litt naive på vår fredfylte plett? Et komplekst utfordringsbilde krever komplekse løsninger, men også en felles sense of urgency om den virkeligheten vi står i, sa Daae.

Avhengig av et stabilt og trygt helsevesen

Beredskap fra ulike hold ble diskutert. Det var flere som understreket at Forsvaret ikke har et eget helsevesen, men er helt avhengig av et stabilt og trygt helsevesen – i hele landet. Jan Tore Johansen fra Forsvarsstaben var blant dem.

– Det er ikke forsvaret som forsvarer Norge. Det er Norge som forvarer Norge. Vi må samarbeide mer, for vi er avhengig av hverandre. Derfor applauderer jeg initiativet til NSF med dagens rundebordskonferanse, sa Johansen.

Les mer: Sykepleiens kommentar

Deltakere:
Cecilie Daae, direktør Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress og medlem av Totalforsvarskommisjonen
Bent Høie, statsforvalter i Rogaland
Steinar Olsen, avdelingsdirektør Helsedirektoratet
Jan Tore Johansen, Forsvarsstaben
Elisabeth Longva, avdelingsdirektør DSB
Jonny Brodersen, direktør for sikkerhet og beredskap i Helse Nord RHF
Torill Neset, spesialrådgiver KS
Helene Skeibrok, nestleder Fagforbundet
Gudrun Haabeth Grindaker, daglig leder Kommunedirektørforum

Deltakere fra NSF:
Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder
Silje Naustvik, nestleder
Kai Øivind Brænden, nestleder
Rune Hallingstad, generalsekretær
Kari Tangen, forhandlingssjef
Jarle Grumstad, nestleder
Tore Bollingmo, kommunikasjonssjef
Hanne Karen Landbø, advokat forhandlingsavdelingen
Thea Martine Olsen, spesialrådgiver
Ida Spjelkavik, nestleder
Referent: Mari Sæther, seniorrådgiver
Moderator: Anne Grethe Erlandsen