Sykepleierstudenter under COVID-19

Studentnestleder Kent Hanssen og Studentleder Edel Marlèn Taraldsen

Henvendelser

Fra tidlig i sommer og frem til i dag, har det variert i mengder henvendelser fra sykepleierstudenter overalt i landet om hvordan de har det som student under koronapandemien. Noe som er en gjenganger, er at studentene føler seg under-informert om hva som er gjeldende for dem i ulike situasjoner.

Praksis er det temaet som er dominerende i henvendelsene og det er tydelig at utdanningsinstitusjonene har ulike løsninger på hvordan de håndterer de problemstillingene de står overfor.

Dette mener vi

Som en løsning på disse problemene mener NSF Student at myndighetene må få på plass nasjonale retningslinjer som ivaretar utfordringene landets sykepleierstudenter uttrykke.

Universitetene og høgskolene har mye handlingsrom til å komme med gode forslag til løsninger, men vi ser at det er store utfordringer tilknyttet dette. Med en nasjonal retningslinje løftes hovedansvaret til myndighetene noe som vil sikre mer lik behandling av sykepleierstudentene, istedenfor at alt ansvaret ligger hos utdanningsinstitusjonene slik det gjør i dag. 

Dette har vi gjort

  • Deltatt på møte med forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim for å synliggjøre utfordringene og fremme eventuelle konsekvenser som kommer som en følge av disse problemstillingene.
  • Sendt innspill til relevante aktører – eksempelvis ekspertgruppen som ble opprettet i november som skulle se på studentsituasjonen under pandemien.
  • Sendt innspill til kunnskapsdepartementet angående utvidelse av den midlertidige forskriften om hvordan utdanninginstitusjonene jobber for å utdanne studentene til normert tid.
  • Hatt god dialog med en Stortingsrepresentant fra Helse- og omsorgskomiteen som kan påvirke Regjeringen direkte.
Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim sammen med studentleder Edel Marlèn Taraldsen