Sykepleietjenesten i nye sykehusbygg - en viktig mulighet for utvikling

Omvisning på nye SUS: Foretakshovedverneombud ved Stavanger Universitetssykehus, Marius Bergeslien Malmo og klinikktillitsvalgt ved psykiatrisk klinikk Sørlandet sykehus, Erlend Løwe.

På omvisning ved nye SUS: Foretakshovedverneombud ved Stavanger Universitetssykehus, Marius Bergeslien Malmo og klinikktillitsvalgt ved psykiatrisk klinikk Sørlandet sykehus, Erlend Løwe.

I løpet av de neste årene bygges det nye sykehus eller sykehusbygg over hele Norge. Fra Hammerfest i nord til Stavanger i vest og Kristiansand i sør er nye bygg under planlegging eller oppføring. Noen av prosjektene omfatter kun somatiske sykehusfunksjoner mens andre også innebærer nye psykiatribygg.

Ansatte, tillitsvalgte og verneombud har sentrale roller på ulike nivå i planleggingen av disse byggene. Nye bygg representerer en unik mulighet for bedre arbeidsprosesser og arbeidsmiljø for ansatte, og for bedre pasientbehandling og pasientsikkerhet. For å lykkes må sykepleierne være med og forme løsningene.

For å styrke tillitsvalgte og verneombud som sitter i sentrale roller i prosjektorganisasjonene, har Norsk Sykepleierforbund (NSF) startet et nettverk. 1. - 2. november møttes dette nettverket fysisk for første gang i Stavanger, hvor de fikk en god innføring i planene for nye Stavanger Universitetssykehus (SUS).

Nye SUS skal stå ferdig i 2024 og omfatter alle somatiske senger, akuttfunksjoner og støttefunksjoner. Per i dag er dette Norges største byggeprosjekt på land med 125 000 m2 i første byggetrinn (https://helse-stavanger.no/om-oss/nye-sus/fakta-om-nytt-universitetssykehus)

Tillitsvalgte og verneombud i NSF fra hele landet sammen med Kai Øyvind Brenden, 2.nestleder i NSF, og fylkesleder i NSF Rogaland, Aud Hølland Riise.
Tillitsvalgte og verneombud i NSF fra hele landet, sammen med Kai Øivind Brenden, 2. nestleder i NSF, og fylkesleder i NSF Rogaland, Aud Hølland Riise.