Tid for (sam)handling

Lill Sverresdatter Larsen og Ole Erik Almid, administrerende direktør i NHO

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder NSF og Ole Erik Almlid, adm.dir NHO

Tid: 7. mars 2023, kl 14.00 - 15.30

Sted: Middeltuns gate 27 eller digitalt

Påmeldingsfrist 6. mars

Helsepersonellkommisjonens rapport "Tid for handling" viser at samfunnet må tenke nytt rundt organisering og oppgavedeling i helse og omsorgsektoren for å møte nye og store behov. Bemanningsbehovet må dempes. Innovasjon, digitalisering og teknologiutvikling er sentrale drivere for å møte utfordringene.

Samtidig ser vi at sektoren er bakpå i å ta i bruk allerede eksisterende teknologi og utrulling lar vente på seg. Hvorfor settes det ikke fart bak løsninger man vet fungerer?

Teknologien i seg selv løser ikke utfordringene. Hvilke forutsetninger må på plass for å kunne samarbeide om ressursbesparende og produktivitetsdrivende tiltak og løsninger? Og hvilken rolle kan bedrifter og helsepersonellet ta i utviklingen av tjenestene?

NHO og NSF inviterer politikere, bedrifter og sykepleiere til å diskutere hvordan samhandling og innovasjon kan bidra til en fremtidsrettet helse- og omsorgstjeneste som ivaretar behovene til samfunnet, personellet og pasientene.

Program

Velkommen v/ ordstyrer Ingrid Stenstadvold Ross, Kreftforeningen

Innledning fra Ole Erik Almlid, administrerende direktør, Næringslivets Hovedorganisasjon og Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder, Norsk Sykepleierforbund

Innlegg ved Karl Kristian Bekeng, statssekretær, Helse - og omsorgsdepartementet

Overblikk fra kommisjonens arbeid ved Lars Nerdrum, sekretariatsleder, Helsepersonellkommisjonen


Panel: Tid for (sam)handling


Refleksjoner fra bedriftene

 • Johan Anstensrud, daglig leder, Sensio
 • Heidi Bengsli Aabel, daglig leder, Checkware
 • Yngvar Tov Herbjørnssønn, daglig leder, Norlandia

Refleksjoner fra sykepleiere

 • Edith Roth Gjevjon, professor Lovisenberg diakonale høgskole
 • Line Orlund, Daglig leder Lovisenberg omsorg
 • Veronica Håheim, avansert klinisk allmennsykepleier Vestre Viken Drammen HF
 • Bjørn Andershaug Ukkestad, seksjonsleder avdeling for anestesisykepleie, Akuttklinikken OUS

Panel: Fremtiden helse – og omsorgstjeneste

 • Tore Tennøe, direktør, Teknologirådet
 • Riche Vestby, innovasjonspådriver helse og omsorg, LUP
 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør for forskning, innovasjon og digitalisering, KS
 • Frode Strisland, leder for konsernsatsing helse og veldferd, Sintef

Avslutning v/ NHO og NSF – hva nå?

Arrangementet er i samarbeid med Abelia og NHO Geneo.

Velkommen!

Les også:

Teknologi kommer til å gjøre deg en (helse-) tjeneste. Felles kronikk av Lill Sverresdatter Larsen og Ole Erik Almlid.