Tiltakspakke må på plass umiddelbart

Deltidsansatte sykepleiere får tilbud om heltid for å styrke kapasiteten i helsevesenet. Lønn heves umiddelbart for å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere. Strakstiltak iverksettes for å redusere ensomhet i kommunale institusjoner.

Tiltakspakken må finansieres av staten gjennom særskilte bevilgninger.

Fra deltid til heltid
Alle deltidsansatte sykepleiere får tilbud om økt stillingsstørrelse. Dette øker kapasiteten, sikrer livsnødvendig kompetanse, reduserer risiko for kryssmitte mellom virksomheter, og gjør tjenestene mindre sårbare.

BMR-tillegg (beholde, mobilisere, rekruttere)
Varige lønnstillegg (ref. Frankrike) for å beholde, mobilisere og rekruttere sykepleiere:
- Alle sykepleiere får et varig lønnstillegg på 35 000 kroner.
- Alle spesialsykepleiere får et varig lønnstillegg på 50 000 kroner.

1 mrd. i øremerket tilskudd til kommunene for å hindre ensomhet
Besøksforbud for pårørende øker ensomheten i kommunale institusjoner. Ulike tiltak må iverksettes utfra lokale forhold. Eksempelvis besøkstelt, teknologiske hjelpemidler, tilstrekkelig øvrig personalressurser m.v.