Underfinansiering av helsevesenet truer folkehelsen, likestillingen og demokratiet

Epsu Bucuresti

Forbundsledelsen i Norsk Sykepleierforbund på plass i București. F.v: Gro Lillebø, Lill Sverresdatter Larsen og Kai Øivind Brenden.

Det var Norsk Sykepleierforbunds 2. nestleder Gro Lillebø som holdt innlegget på vegne av forbundet:

Jeg vil uttrykke min sterke støtte til handlingsprogrammet, spesielt det som fokuserer på å styrke offentlige tjenester. Vi er imot innstrammingspolitikk fordi det undergraver selve grunnlaget for vårt offentlige helsesystem.

Mangelen på kvalifisert helsepersonell er kritisk. Kombinert med innstrammingspolitikk har det politiske fokuset skiftet fra å tilby høykvalitetstjenester som møter folks behov, til bare å kutte kostnader.

Konsekvensene av dette skiftet er både tydelige og alarmerende.

Gro Lillebø, 2. nestleder i Norsk Sykepleierforbund

Underfinansiering av helsevesenet er en trussel mot folkehelsen og et tilbakeslag for likestillingsarbeidet. Forverringen av arbeidsforholdene i en sektor som hovedsakelig er bemannet av kvinner, undergraver deres evne og insentiv til å forbli yrkesaktive.

Vi trenger politikk som støtter kvinners utdanning og karrieremuligheter i offentlig sektor. Det motsatte vil påvirke anerkjennelsen av typiske kvinnelige yrker.

Gro Lillebø Epsu
Gro Lillebø på talerstolen på Epsu-kongressen i Bucuresti.

WHOs rapport «Fair share for health and care: gender and the undervaluation of health and care work» sier at noen helse- og omsorgsyrker blir sett på som en forlengelse av kvinners ubetalte omsorgsarbeid hjemme. Dette fører igjen til lav anerkjennelse, dårlige arbeidsforhold og lav lønn.

Innstrammingspolitikken vil forverre dette. Mange sykepleieoppgaver og ansvar vil også bli overført til pårørende, noe som igjen påvirker kvinner og ytterligere reduserer deres muligheter for betalt arbeid.

Dette er uakseptabelt.

Som WHO sier: «Et av de viktigste valgene et land kan ta, er å investere i helsetjenester.»

Denne situasjonen reflekterer også en bekymringsfull mangel på visjon. Politikere refererer til dette som «økonomisk bærekraft». Men det er ingenting bærekraftig ved det.

De nylige avholdte parlamentsvalgene i EU er en sterk advarsel. Voksende offentlig mistillit til de politiske prioriteringene er en trussel mot demokratiet og en trussel for et samfunn der alle mennesker kan føle seg trygge og like.

Vi må ta hensyn til disse advarslene. Vi må jobbe for å gjenopprette offentlig tillit.

Et høykvalitets helsevesen må gjenopprettes som et viktig politisk mål. For folkehelsen, for likestilling, for demokratiet.

Epsu Bucuresti
Delegasjonen fra Norsk Sykepleierforbund. F.v: Anita Rabben Asbjørnsen, Lill Sverresdatter Larsen, Kai Øivind Brenden, Gro Lillebø og Tore Dahlstrøm.

Hva er EPSU?

EPSU står for European Federation of Public Service Unions. Det er en sammenslutning av fagforeninger innenfor offentlig sektor i Europa.

EPSU består i dag av 215 fagforeninger med totalt 8 millioner medlemmer. De holder kongress hvert fjerde år.

EPSU arrangerer en årlig kongress, som denne gangen var lagt til București i Romania, 18. - 20. juni.

Disse møtene tar for seg arbeidet innenfor statlig administrasjon, helse- og sosialspørsmål, infrastruktur og administrasjon, slik at velferdsstaten skal fungere på en best mulig måte.

Svaret er generert av AI-verktøyet Copilot, men er kontrollsjekket og gjennomgått av NSF.