Våre tanker går til alle som er berørt – nå må vi stå sammen

Lill alvorlig

– Pride handler om å ferie mangfold, likeverd, glede, kjærlighet og stolthet. Nå vet vi at noen aldri kommer hjem og andre er merket for livet. Sykepleiere er involvert på ulike vis. Vi har iverksatt tiltak for å ivareta tillitsvalgte og ansatte som er berørte , sier Larsen.

Personer i krise og deres pårørende kan alltid ringe denne tjenesten i Oslo: Det er Oslos sosiale og ambulante akutttjeneste som tilbyr akutt hjelp til personer i krise og deres pårørende.

– Mange er redde nå. Nå skal vi ta vare på hverandre - vi står sammen.