Verveperioden

Hvert år drar det en gjeng med mennesker fra Norsk Sykepleierforbund rundt til alle landets universitet og høyskoler som tilbyr sykepleierutdanning for å bygge organisasjonen med fremtidens sykepleiere. Som alt annet ble også verveperioden til annerledes.

Majoriteten av besøkene vi hadde ble gjennomført digitalt, og det er særdeles spesielt å prate foran en skjerm hvor det er flere hundre deltakere uten å kunne se disse. 

Forventningene til verveperioden var noe annerledes enn tidligere da vi har erfart at det fysiske møtet spiller en stor rolle i møtet med de ferske sykepleierstudentene.

Utrolig nok gikk det over all forventning og vi kan med stolthet si at NSF Student fortsatt representerer 9 av 10 sykepleierstudenter! Tusen takk for at du er en del av dette fellesskapet.

Opptakstall

Etter en økning på nesten 6% fra fjorårets søkere til sykepleierutdanningen var det klart for et nytt år med ferske sykepleierstudenter, og noe mer erfarne sykepleierstudenter.

I forbindelse med koronapandemien er det flere som har fått øynene opp for sykepleierne, og det kan tenkes at det har vært med på å øke antallet søkere - nettopp fordi sykepleierne har sikret jobb selv om man står midt i en pandemi.