– Vi må alle engasjere oss i hvordan helsetjenestene skal være

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen

Hun etterlyser at politikerne nå tar ansvar for prioriteringene i helsetjenesten.

– Det er tøft å bli filma uten at man vet. Det er langt tøffere å arbeide på en måte som man selv erfarer som uverdig, med dårlig kvalitet på tjenestenivå eller at det til og med er farlig, sier Sverresdatter Larsen. Hun fortsetter:

Det er gjenkjennbare eksempler.

Liknende episoder har jeg erfart selv. I perioder hvor det har vært ekstra tøft under pandemien. Også hver sommerferie får jeg ekstra mange meldinger med fortellinger fra sykepleiere – og noen leger og helsefagarbeidere – som beskriver at det de gjør på sitt arbeidssted ikke er faglig forsvarlig, og ikke i nærheten av omsorgsfull hjelp.

De beskriver en enorm fysisk, men mest av alt emosjonell belastning. Det dreier seg om kompetanse på helt elementær sykepleie, som verdighet og grunnleggende behov. Det er samtidighetskonflikter og kontinuitetsbrudd. Det er opplevelsen av ikke å bli tatt på alvor når de varsler. Da slutter de.

Det er dette som beskrives også i Brennpunkt. Det er ikke slik overalt og heller ikke hver dag. Det er heldigvis innmari mange som erfarer gode pleiesituasjoner. De fleste sykepleierne er likevel enige om at slike episoder skjer. Det skjer oftere, og tiltakene som skal endre eller styrke helsetjenestene er ikke reelle eller blir ikke foreslått.

Derfor varsler de oftere. Internt, i media, til statsforvalter og til meg.

Derfor varsler jeg kode rød.


Fordi vi alle må engasjere oss i hvordan helsetjenestene skal være. Som den ene pårørende sier: "Det må være verdig omsorg, ikke bare på papiret".

Disse tiltakene vil bedre situasjonen:

  • Øk bemanningen og sørg for riktig kompetanse som skal pleie svært syke pasienter.

  • Styrk ledelsen gjennom å redusere kontrollspenn (median i dag er 93 ansatte) og sørg for faglig ledelse i linja hele døgnet.

  • Ledelsen må i tillegg til omfattende administrasjon og logistikk, inspirere til kompetanseheving, sikre riktig bemanning og kontinuitet, redusere samtidighetskonflikter hos de ansatte, ta vare på folka sine og inspirere til å melde om avvik slik helsepersonell har plikt til.