Vi støtter barnehagestreiken

Leker

Illustrasjonsbilde.

Kampen for gode pensjonsordninger er grunnleggende i fagbevegelsen. NSF mener at drivere av private velferdstjenester ikke bør kunne tjene penger på å tilby de ansatte dårligere pensjon enn de ville fått i sammenlignbare, offentlige velferdstjenester.

Kampen for en like god pensjon i de private som i de kommunale barnehagene er en prinsipiell kamp som vi støtter fullt ut.

Lykke til med streiken!