Vikarer for 1.220.554.447 kroner

Lill Sverresdatter Larsen

– Dette er dyre og kortsiktige løsninger for kommunene. Pengene burde i stedet ha blitt brukt på faste og hele sykepleierstillinger. Sykepleiere som jobber hundre prosent er til det beste for pasientene og samfunnet. Det har vi sagt lenge, og i dagens situasjon med pandemi er det viktigere enn noen gang, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til FriFagbevegelse da de omtale saken.

Det er Burson Cohn & Wolfe som på vegen av Norsk Sykepleierforbund har kartlagt kommunenes innkjøp av tjenester fra vikarbyrå innen helse- og omsorgssektoren. Vi har også kartlagt norske helseforetaks innleie av vikarer.

Hovedfunn fra kartleggingen er at kommunene bruker stadig mer penger på innleie av vikartjenester. Samlet bruke helseforetakene og kommunene nesten 1,7 milliarder på vikartjenester i 2019.

Kommunene har rapportert følgende tall for vikarbruk i 2018 og 2019
2018: NOK 1.155.867.118
2019: NOK 1.220.554.447

Noen kommuner skiller seg ut
Oslo kommune har de høyeste utgiftene: 83 millioner i 2019 (mot 81 millioner i 2018)
Bergen kommune er nummer to: 59 millioner i 2019 (mot 39 millioner i 2018)
Trondheim er nummer tre: 44 millioner i 2019 (mot 12 millioner i 2018)

Trondheim har den største rapporterte økningen, fra 12 millioner (2018) til 44 millioner (2019), en økning på over 32 millioner (267%). Økningen kommer etter en stor nedgang fra 2017 (31 millioner) til 2018.

Tromsø har den største rapporterte nedgangen, fra 50 millioner (2018) til 32 millioner (2019), en nedgang på 18 millioner (35%)

Også Lillehammer rapporterte stor nedgang, fra 41 millioner (2018) til 28 millioner (2019), en nedgang på 13 millioner (31,8%)

– Politikere fra de fleste partier sier at hovedregelen skal være at både kommuner og sykehus skal ha fast ansatte sykepleiere. Derfor er det viktig å legge frem fakta, slik at de ser hvordan kommuner og sykehus bruker fellesskapets midler, sa forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen til Sykepleien da de omtale saken.

Helseforetakene har en generell nedgang i utgifter til innleie av vikarer fra 2013
- Generell nedgang i utgifter til innleie av vikarer fra 2013
- Foreløpige tall for 2020 kan peke mot en nedgang fra 2019, men oppgang fra 2018 til 2019.
- Tall fra to første kvartal peker mot signifikant nedgang i utgifter for 2020
Noen geografiske forskjeller
- Tallene peker mot en økning hos de små helseforetakene i Nord og Midt-Norge i 2020
- Mens de små øker sine utgifter, ser de store helseforetakene ut til å redusere sine utgifter i 2020
- Universitetssykehuset i Nord-Norge hadde stor økning i sine utgifter frem mot 2018. Tall for 2019 og 2020 peker på nedgang.

* Merk: Tall for 2020 gjelder kun for til og med andre kvartal.