Viktig gjennomslag for NSF om luftambulansen

Lill Sverresdatter fornøyd

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen har fått viktig gjennomslag hos regjeringen. Foto: CF-Wesenberg

Regjeringen åpnet i dag for en direktetildeling av operatøransvaret for ambulansehelikoptertjenesten til Stiftelsen Norsk Luftambulanse (SNLA). Regjeringen vil utrede en slik modell nærmere. Dette er et viktig gjennomslag for Norsk Sykepleierforbund.

– Anbud for denne typen tjenesten medfører stor usikkerhet for pasienter og ansatte. Man risikerer å miste kompetent helsepersonell, og at fagmiljø forvitrer. Dette er en avgjørende del av helsetjenestene for pasienter som ikke bor nær sykehus. Mange plasser i Nord-Norge er dette den ambulansen vi har. Vi forventer at regjeringens utredning viser en måte å gjøre dette på som sikrer kompetent helsepersonell og pasientsikkerheten, sier Sverresdatter Larsen.

Regjeringen åpner også for en mulig direktedeling av operatøransvaret for ambulanseflyene. Helseminister Jan Christian Vestre sier at regjeringen vil vurdere dette på bakgrunn av erfaringene med en eventuell direktetildeling av ambulansehelikoptertjenesten.

Viktig å unngå anbud

Lill Sverresdatter Larsen minner om de store utfordringene ved overgangen mellom ulike operatører fra 2019. Da sluttet flere piloter med lang erfaring med ambulanseflyvning, og flere sykepleiere tilknyttet tjenesten ble berørt. Norsk Sykepleierforbunds landsmøte har vedtatt at staten bør overta driften av luftambulansen.

– Det viktigste er imidlertid å unngå usikkerheten en anbudsprosess innebærer. For å drive luftambulanse kreves god fagkunnskap både blant bakke-, fly- og medisinsk personell. Tett samarbeid mellom de ulike personalgruppene er helt nødvendig. Det forventer vi at regjeringen nå følger opp videre, avslutter hun.

Les NSFs landsmøteuttalelse om luftambulansetjenesten her.

Les NSFs høringsuttalelse til utredning av organisering av luftambulansetjenesten her.