Viktig gjennomslag for pensjonerte sykepleiere

Lill Sverresdatter Larsen blid

Forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen er fornøyd med et viktig gjennomslag. Foto: CF-Wesenberg

Arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna legger i dag frem et forslag om at pensjonerte sykepleiere som er født i 1964 og tidligere, kan jobbe i stillinger under 20 prosent uten at det går utover pensjonen.

Regjeringen følger med dette opp Stortingets anmodningsvedtak fra mars i år. Det sa at pensjonerte sykepleiere skal ha gode insentiver for å jobbe i mindre stillinger i det offentlige.

Et viktig gjennomslag for Norsk Sykepleierforbund

– Vi har lenge jobbet opp mot regjeringen for at pensjonerte sykepleiere kan fortsette å jobbe i inntil 20 prosent stilling uten at pensjonen reduseres. Pensjonerte sykepleiere sitter med livsnødvendig kompetanse som samfunnet trenger. Dette er et viktig gjennomslag for Norsk Sykepleieforbund og våre medlemmer, sier Sverresdatter Larsen.

Pensjon fra første krone og egne pensjonistlønnssatser i kommuner og helseforetak

Regjeringens forslag innebærer også at det blir pensjon fra første krone.

– Det er på høy tid at alle sykepleiere i arbeid får opptjening fra første krone. Norsk Sykepleierforbund har lenge jobbet for at stillingsbrøker under 20 prosent skal få opptjening. Det er viktig og riktig at dette nå kommer på plass, understreker forbundslederen.

Norsk Sykepleierforbund har i tillegg forhandlet frem egne pensjonistlønnssatser med arbeidsgiverne i kommuner og helseforetak. I kommuner og helseforetak der det er rekrutteringsutfordringer, kan det gis en lønn på 93 prosent av stillingens sentralt fastsatte minstelønn/garantilønn ved full ansiennitet.

Inntil 1G for dem med særaldersgrense

Fra og med 1965-kullet vil de som går av med særaldersgrense, kunne tjene inntil 1G, som for tiden er 124 028 kroner. Dette ble avtalt i forbindelse med pensjonsavtalen for dem med særaldersgrense i august 2023.