Viktig seier for det organiserte arbeidslivet i Norge

Magnus Buflod, Høyesterett

Advokat Magnus Buflod og Norsk Sykepleierforbund nådde fram med sin sak i Høyesterett som partshjelper for medlemmene ved Grefsenhjemmet.

Konkret dreide saken seg om et lønnsopprykk 10 sykepleiere hadde fått etter gammel tariffavtale, falt bort når tariffavtalen ikke lenger var bindende. De ansatte ville i tilfelle gå ned i lønn.

– Høyesterett stadfester at vilkårene vi tariffester for medlemmene er en bindende del av arbeidsavtalen som ikke bortfaller av seg selv. Dette er helt sentralt for enhver fagforenings arbeid, og en viktig seier for det organiserte arbeidslivet sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

Høyesterett tok videre stilling til om arbeidsgiver kunne fjerne lønnsopprykket i kraft av arbeidsgivers styringsrett, noe Høyesterett avviste. Det innebærer at vilkårene fra gamle tariffavtaler som utgangspunkt består videre selv om tariffavtalen er falt bort. Arbeidsgiver påberopte seg også at tillegget var i strid med den nye tariffavtalen mellom NHO/NHO Service og Handel og NSF som gjelder på Grefsenhjemmet. Det er organisasjonene enige om at er et spørsmål som hører hjemme i Arbeidsretten.

– Saken om stabiliseringstillegget går nå videre til Arbeidsretten. En endelig avklaring vil antakelig ikke foreligger før rundt årsskiftet sier Sverresdatter.