Diabetessykepleiere

Diabetessykepleiere

               

Siste nyheter fra Diabetessykepleiere

Fagutviklingsmidler 2017

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppenes regi - 2017

 

 

 

NSFs faggruppe for veiledere inviterer til Landskonferanse i veiledning 24.-25. april 2017

NSFs faggruppe for veiledere inviterer til årets landskonferanse i Drammen. Temaet for dagene er; Hvordan kan vi i veiledning arbeide med moralsk stress, profesjonalitet og etiske utfordringer?

Solidaritetssykepleiere til Tanzania høsten 2017 og våren 2018

NSF ønsker å kunne tilby en unik mulighet for våre medlemmer til å bidra i regional helseutvikling i Tanga, Tanzania med erfaringsdeling og kunnskapsoverføring.

NSFs strategiske forskningsmidler

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF. Søknadsfrist er 15. mars 2017 kl. 12.00.

Helsepersonell på diabeteskurs i Harstad

Diabetesteamet ved Universitetssykehuset Nord Norge har i samarbeid med Harstad kommune arrangert diabeteskurs for helsepersonell. Tilsammen var 170 helsepersonell samlet til kurs ved UIT - Harstad.