Diabetessykepleiere

Diabetessykepleiere

Faggruppa er åpen for alle sykepleiere organisert i NSF med interresse for sykepleieomsorg til pasienter med diabetes. Meld deg gjerne inn, sammen står vi sterkere og kan yte bedre omsorg til pasienter med diabetes og deres pårørende! Se mer under punktet "Om faggruppen"

Siste nyheter fra Diabetessykepleiere

PÅMINNELSE OM VIKTIG SPØRREUNDERSØKELSE

VIKTIG MELDING TIL ALLE DERE SYKEPLEIERE DER UTE SOM JOBBER MED DIABETESPASIENTER: 

Webinar i kriseledelse i NSFs regi mai-oktober

Gratis webinar i kriseledelse tilbys ledermedlemmer med peronalansvar, hovedtillitsvalgte, fylkesledere og faggruppeledere, fire sesjoner som følger hverandre mai-oktober 2020.

 

Nasjonalt diabetesmøte for sykepleiere på Sundvollen hotell 26.-27.august 2020

AVLYST GRUNNET KORONASITUASJONEN! Det vil bli avholdt lokale møter følgende steder på kvelden 26.08.20: Elverum, Lillestrøm, Tønsberg, Ålesund, Fredrikstad, Brumunddal, Stavanger, Trondheim, Oslo, Drammen og Bergen.Du vil bli kontaktet av Novos lokale representant for å melde deg på! Du kan også delta via Teams. Sjekk nærmere på Novo Nordisk sine hjemmesider!

 

For mer informasjon, program og påmelding, se under konferanser

AVLYST grunnet koronapandemien!

FAGGRUPPEN FOR DIABETESSYKEPLEIERES KVELDSMØTE PÅ SCANDIC HOTELL VED DYREPARKEN 13.05.20 ER AVLYST GRUNNET KORONAPANDEMIEN!

NOMINERT TIL HELSE NORDPRISEN "ÅRETS KOLLEGA" 2019

Vi er stolte over diabetessykepleier Gunn-Kristin A. Langvoll. Overlegene på Hammerfest sykehus vil nominere henne til Helse Nordprisen "Årets kollega" 2019!

MØTEPLASSEN

Møtet som samler diabetessykepleiere over hele landet til faglig påfyll og diskusjon om aktuelle temaer på Thon Hotel Opera 7.-8.mai 2020

SAMARBEIDSMØTE PANCREAS- OG ØYCELLETRANSPLANTASJON 5.februar 2020

DESSVERRE AVLYST GRUNNET FOR FÅ PÅMELDTE!

NY HJEMMESIDE 08.01.2020

NSF OG FAGGRUPPENE FÅR NYE HJEMMESIDER, KLIKK HER OG LES MER!

DIABETES SELF-MANAGEMENT ALLIANCE (DSMA) CONFERENCE

Arrangeres i Stockholm 27-28. januar 2020 og fokuserer på å bygge broer mellom primære og sekundære helsetjenester: "Challenges, pitfalls and solutions in person-centered diabetes care"

DIABETESFAGSEMINAR 28.11.2019

 

 Diabetes fagseminar på Høgskulen på Vestlandet

med presentasjon av fordypningsoppgaver

Master i klinisk sykepleie – Diabetes Kull 2018

Tid: 28.11.2019 kl. 9-15

Sted: Kronstad, rom D122 (aud.6)

 

 
 

E-helsekonferanse NSF 12. og 13. februar 2020

Tid: 12. og 13. februar 2020
Sted: Thon Hotel Storo, Oslo
VI inviterer til ny e-helsekonferanse i 2020 i samarbeid med NSFs faggruppe for eHelse. Også denne gangen vil vi presentere spennende foredragsholdere både fra myndigheter, virksomheter og klinisk forskning og praksis.

VIDEREUTDANNING DIABETESSYKEPLEIER

Det finnes pr. i dag 3 videreutdanningsinstitusjoner som utdanner diabetessykepleiere på ulike nivå:

-HØGSKOLEN VESTLANDET, BERGEN: Masterutdanning (120 studiepoeng, 3 år) 

-HØGSKULEN I INNLANDET, avd. ELVERUM: Deltid, samlingsbasert halvårsstudium, betalingsstudium. 15 studiepoeng

-USN, Universitetet i Sørøst-Norge (Bakkenteigen, Borre): 30 studiepoeng, 2 semestre

(klikk på overskriften for link direkte til høyskolene/universitetet)

Funksjonsbeskrivelse for diabetessykepleiere

Hva er en diabetessykepleiers oppgaver?