Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Årshjul for skolehelsetjenesten

I Bodø har de  laget et årshjul for arbeidet sitt i skolehelsetjenesten. I tillegg har de jobbet med innholdet i undervisningen og opplegget på skolene slik at det er kvalitetssikret, mer likt og et godt utgangspunkt for den enkelte helsesøster.

Plakat med elevutsagn om helsesøster

I Bodø her helsesøstrene laget en plakat basert på elevutsagn fra den enkelte skole.
På vår skole er det viktig at helsesøster....
Plakaten er dermed unik for den enkelte skole.

God ide til etterfølgelse!

 

Nye retningslinjer for helsestasjonen.

Nå er de her! Samspill og tilknytning mellom foreldre og barn er viktig for å gjøre foreldrene trygge. Derfor er dette et gjennomgående tema i den nye retningslinjen for helsestasjon 0–5 år.

Høringer denne våren

Her er en liste over høringer med frister. Husk at det er dere som utgjør LaH NSF samlede faglige mening. Tips kollegaer som dere vet har kunnskap på ulike felt:

Ny barnevernlov

Landsgruppen av helsesøstre NSF har samarbeidet med NSF om innspill til dette forslaget 
Du kan lese høringsinnspillet vårt her