Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Statsbudsjettet 2019 om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Overføring og tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten i kommunene videreføres på samme nivå som i 2018, men er prisjustert til 2019- nivå. Se LaH NSFs skriftlige innspill vedlagt. LaH NSF stiller på muntlig høring i Stortinget 28. oktober.

"I trygge hender"

Landsgruppen av helsesøstres eget materiell som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold på helsestasjonen er nå klart. Opplegget, som er laget til bruk i samtale med foreldre, består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesøstre.

Prisutdelinger 2018

Det ble delt ut 3 priser på Helsesøsterkongressen i Kristiansand

Årest helsesøsterleder gikk til Marit Krogstad, les mer her
Den gylne "penn" gikk til Ida Sunneva Grotle, les mer her
Årets helsesøster gikk til Tale Maria Krohn Engvik, les mer her

I tillegg ble Astrid Hernes Kvalnes tildelt æresmedlemskap, les mer herVelkommen helsesykepleiere!

Da er det klart at helsesøstrene får ny tittel: Helsesykepleier.

I trygge hender

I dag ble materiellet som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold prelansert i Arendal  på dette arrangementet.

Materiellet er resultatet av prosjektet som ble utlyst etter at vi fikk 1 million kroner fra Frimurerlogen.

Her kan du lese  NSF sin nettsak om arrangementet