Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Helsesøsterkongressen 2017 på Lillestrøm

Hvor: Thon hotell Arena, Lillestrøm
Når: 19.-21.september 2017
Tema: Helsesøsters rolle i samhandlingens tid.

 

Tidsskrift for helsesøstre

Tidsskriftet sendes ut i posten til medlemmmene 3 ganger i året.
Redaksjonsjobben går på omgang i de lokale gruppene.

Her finner du Tidsskriftet i elektronisk versjon

Ny nasjonal faglig retningslinje for skolehelsetjenesten

Nå er den nye retningslinjen for skolehelsetjenesten publisert.
Retningslinjen for HFU er ikke klar og kommer i løpet av høsten.

Du kan lese retningslinjen her

Nyhetsbrev fra Landsgruppen av helsesøstre

Her liggger nyhetsbrevet vårt for juni som blir tilsendt alle medlemmer på e-post.

Levanger kommune ble tildelt prosjektmilder fra LaH NSF

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF utlyste midler til et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år. Det kom inn 8 søknader. Levanger kommune ble tildelt prosjektmidlene etter en grundig helhetsvurdering opp mot prosjektutlysningen.

Høringer vår/sommer 2017

Her legges høringer for våren sommeren 2017. Vi er avhengig av innspill fra medlemsmassen for å kunne gi gode høringssvar.