Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Råd ved bruk av sosiale medier i helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Helsedirektoratets råd om bruk av sosiale medier for å kommunisere med ungdom i helsestasjons- og skolehelsetjeneten. Praktiske tips for helsesøstre som ønsker å benytte sosiale medier
Les mer her

Helsesøsterkongressen 2018 i Kristiansand

Hvor: Radison Blu Caledonien hotell
Når: 18.-20.september 2018
NYHET! Presymposium for ledere 17. september kl.13-18.30
Tema: Bak fasaden- på godt og vondt
Posterpresentasjon på kongressen?

Påmeldingen åpner i mai.

Skolemåltidet foran TV en

Leder i LaH NSF, Kristin Waldum-Grevbo har den siste tiden debattert trenden med å spise skolematen foran TV en i klasserommet.
Dette er et tema som egner seg for dialog mellom skolehelsetjenesten og skolen.

Debattinnlegg Dagsavisen
NRK Østlandsendingen og Dagsrevyen og radio
NRK Dagsnytt 18
TV2 God mogen Norge

Årets helsesøsterleder

Ny pris fra 2018 som deles ut på helsesøsterkongressen.

Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

 Prisen for «Årets helsesøsterleder» tildeles en leder som:

  • Er medlem av LaHNSF
  • Setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Har barn, unge og deres familier i fokus
  • Stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø
  • Skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø
  • Utøver ledelse med høy faglig og etisk standard.
  • Er en tydelig samfunnsaktør

Forslag sendes innen 25.mai til lah@nsf.no

Skjema til utfylling for forslag til kandidat som.docx

LaH-styret vurderer innsendte forslag og avgjør hvem som får prisen. 


 

 

Nyhetsbrev fra Landsgruppen av helsesøstre

Her liggger nyhetsbrev som er sendt alle medlemmer på e-post:
Januar 2018
Juni 2017 
Desember 2016
Juli 2016
September 2015