Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Utlysning av prosjektmidler: «Materiell til bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år»

I desember mottok LaH NSF Frimurerlogens fellesgave på 1 million kroner.
LaH NSF ønsker tilbud på et prosjekt som skal utarbeide materiell til systematisk bruk for helsesøstre i helsestasjonen for å forebygge, avdekke og avverge vold og overgrep mot barn under ett år.
Søknadsfrist 1. juni.

Veileder for ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring

Internkontrollforskriften er erstattet med ny forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten. Veilederen gir råd om hvordan ledere kan etterleve krav i den nye forskriften.
Veileder til den nye forskriften finner du her

Oppdatert info om bevilgninger og tilskudd til helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Regjeringen har vedtatt å styrke tjenesten med ytterligere 50 millioner kroner i 2017 gjennom vekst i kommunenes frie inntekter - til sammen 734,4 millioner kroner. I tillegg øremerkes 250 millioner.   Her kan du finne oppdatert informasjon om bevilgninger og annet tilknyttet bemanningen i tjenesten.

 

Æresmedlem Astrid Brækken er gått bort

Vårt mangeårige medlem og æresemedlem Astrid Brækken gikk bort 4. februar 80 år gammel, etter noe tids sykdom.Ved begravelsen 14. februar deltok Berit Granheim Karslen fra styret. Det ble lagt ned blomster både fra LaH NSFsentralt og fra lokalgruppen i Sør- Trøndelag. Berit leste minneord på vegne av Melhus kommune og LaH NSF, se vedlegg.