Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

I trygge hender

I dag ble materiellet som skal benyttes for å forebygge, avdekke og avverge vold prelansert i Arendal  på dette arrangementet.

Materiellet er resultatet av prosjektet som ble utlyst etter at vi fikk 1 million kroner fra Frimurerlogen.

Her kan du lese  NSF sin nettsak om arrangementet

Fag- og forskningsartikler innen fagområdet vårt

Her har vi samlet de fag- og forskningsrtiklene som er publisert på sykepleien.no i første halvdel av 2018.

Lovendring gir skolen plikt til samarbeid

Stortinget har vedtatt endringar i opplæringslova og friskolelova. Skolen får en lovfestet  plikt til å samarbeide med kommunale tenestetilbydere om flerfaglig vurdering og oppfølging av elevar med særskilte vanskar.

 

Fra helsesøster til helsesykepleier

Det er på tide å takke helsesøstertittelen for godt utført arbeid og ønske en ny velkommen. Styret i Landsgruppen av helsesøstre i Norsk sykepleierforbund (LaH NSF) har vedtatt å støtte arbeidsgruppens anbefaling om at «helsesykepleier» skal erstatte «helsesøster».

Årets helsesøsterleder

Ny pris fra 2018 som deles ut på helsesøsterkongressen.

Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

Kriterier for årets helsesøsterleder