Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Helsesøsterutdanningen 70 år

Dagen ble feiret samme sted som utdanningen startet, på Høyskolen i Oslo og Akershus.  Daniel Kendrick (bildet) talte på vegne av det ferske kullet med studenter.

 

 

Økte bevilgninger til helsestasjons- og skolehelsetjenesten gjennom revidert statsbudsjett

Regjeringen har vedtatt å styrke tjenesten med ytterligere 50 millioner kroner i 2017 gjennom vekst i kommunenes frie inntekter - til sammen 734,4 millioner kroner. I tillegg øremerkes 250 millioner.   Her kan du finne oppdatert informasjon om bevilgninger og annet tilknyttet bemanningen i tjenesten.

 

Faglig retningslinje for tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser

Landsgruppen av helsesøstre har samarbeidet med NSF om denne høringen som omhandler tidlig oppdagelse, utredning og behandling av spiseforstyrrelser
Dere kan lese vårt felles høringssvar her

Til medlemmer i LaH NSF

Informasjon vedrørende betaling av medlemskontigent 2017

Kontingentfaktura for 2017 sendes ut i 2016 og vennligst betal innen forfallsdato som er i januar 2017.
Det er viktig at dere oppgir KID nummer ved betaling av kontingent. Da blir innbetalingen registrert som kontigent og der vil unngå purringer, samt at  økonomiavdelingen unngår ekstraarbeid.

Opptrappingsplan mot vold og overgrep

6. desepmber var det muntlig høring i Stortingets Justiskomite om forslag til Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021)

Barnesykepleierforbundet NSF ved Nina Lycke og LaH NSF ved Elin Halleland stilte på vegne av NSF.