Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Årets helsesøsterleder

Ny pris fra 2018 som deles ut på helsesøsterkongressen.

Lederprisen skal anerkjenne og verdsette godt lederskap innen helsestasjons- og skolehelsetjenesten, og motivere til utvikling og innsats for å fremme god styring og ledelse av både fag og personale.

 Prisen for «Årets helsesøsterleder» tildeles en leder som:

  •  Er medlem av LaHNSF
  • Setter klare mål for helsestasjons- og skolehelsetjenesten
  • Har barn, unge og familiers behov i fokus
  • Stimulerer til og legger til rette for et godt faglig miljø
  • Skaper og opprettholder et godt arbeidsmiljø
  • Utøver ledelse med høy faglig og etisk standard.
  • Er en tydelig samfunnsaktør

Forslag sendes innen 25.mai til lah@nsf.no

Skjema til utfylling for forslag til kandidat som.docx

LaH-styret vurderer innsendte forslag og avgjør hvem som får prisen. 


 

 

Nyhetsbrev fra Landsgruppen av helsesøstre

Her liggger nyhetsbrev som er sendt alle medlemmer på e-post:
Januar 2018
Juni 2017 
Desember 2016
Juli 2016
September 2015

Fast 60% stilling i LaH NSF

Styret i LaH NSF har ansatt Ellen Kathrine Larsen i en 60% fast stilling som administrasjonskonsulent i LaH NSF fra 8. februar 2018.
Ellen jobber mandager, tirsdag (i lik uke), onsdag (i ulik uke), torsdager
Innholdet i den opprinnelige stillingen er tilpasset stillingsbrøken da Ellen av helsemessige årsaker jobber 60%. Stillingsbetegnelsen er endret i tråd med stilliger med tilsvarende innhold i NSF.

Styret vil på sikt vurdere å utvide staben med en faglig rådgiver.

Årsrapport for LaH NSF 2017

Her kan du lese om deler av det mangfoldige arbeidet som har foregått i LaH NSF i 2017

Rapport om videreutdanninger for sykepleiere

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet har Helsedirektoratet kartlagt videreutdannigstilbudet  for sjukepleiere i dag, og vurdert hvordan dette samsvarar med behovene i tenestene.

Landsgruppen av helsesøstre NSF er kritisk til konklusjonen