Helsesøstre

Siste nyheter fra Helsesøstre

Helsesøsterkongressen 2017 på Lillestrøm

Hvor: Thon hotell Arena, Lillestrøm
Når: 19.-21.september 2017
Tema: Helsesøsters rolle i samhandlingens tid.

 

Høringer vår/sommer 2017

Her legges høringer for våren sommeren 2017. Vi er avhengig av innspill fra medlemsmassen for å kunne gi gode høringssvar.

Skrev under erklæring mot vold mot barn

Både NSFs fagsjef Kari Bugge og leder i Landsgruppa for helsesøstre, Kristin Waldum-Grevbo, var tilstede da Barneombudet inviterte til høynivåmøte på Grefsenkollen for å bekjempe vold mot barn.

Forslag til forskrift om barns rett til å samtykke til deltakelse i medisinske og helsefaglige forskningsprosjekter

LaH NSF har gitt skriftlig høringsinnspill på denne høringen.

Ny e-postadresse for LaH NSF

Vi har måttet bytte e-postadresse ny adresse er lah@nsf.no

Muntlig høring om obligatorisk helsekontroll

Landsgruppen av helsesøstre NSF var eneste organisasjon på høring i Stortingets helse- og omsorgskomite i dag. Tema var et forslag om innføring av obligatorisk helsekontroll på helsestasjonene og senere gjennom skolehelsetjenesten for barn i alderen null til ti år, der kommunene plikter til å følge opp barn som ikke møter til helsekontroll.