Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

Sutureringskurs i Bodø

14.10 arrangerte Jordmorforbundet i samarbeid med GynZone sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Bodø. Kurset ble raskt fulltegnet og det var med iver deltagerne møtte opp til kurs.

Jordmorforbundet er fornøyd med gjennomslag i Statsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2020 er lagt fram. -Jordmorforbundet NSF har gjennom vårt innspill krevd øremerking til flere jordmødrene i kommunene. Vi er godt fornøyd med at vi nok en gang har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup. -Det er gledelig at regjeringen bevilger 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunene. Samtidig er vi bekymret over nok et år med for stramt sykehusbudsjett og frykter konsekvensene for fødselsomsorgen på landets fødeinstitusjoner.

Inspirerende konferanse for ledere og fagjordmødre i Trondheim.

Over 50 deltagere fylte konferanselokalet til randen med forventning! Målet for dagen var å gi deltagerne inspirasjon til å utvikle tjenestene våre, informasjon om mulighetene og oppdatert kunnskap på noe av det siste som rører seg innenfor forskningen.

Ledelse av jordmortjenesten i en digital tidsalder- kan teknologi og ny kunnskap styrke jordmortjenestene våre?

Jordmorforbundet er fornøyd med viktig gjennomslag for en tryggere fødselsomsorg!

Jordmorforbundet har, med leder Hanne Charlotte Shjelderup i spissen, over en lang tidsperiode varslet myndigheter og politikere om problemene innenfor fødselsomsorgen knyttet til bemanning, følgetjeneste og finansiering. Helseminister Bent Høie krever nå et jordmødres arbeidssituasjon skal kartlegges og at det skal gjøres en rekke tiltak for å sikre en tryggere fødselsomsorg.

Seminar om helseberedskap i Stortinget

19.6 inviterte Senterpartiet ulike yrkesgrupper til seminar om helseberedskap i kommunene. Hensikten var å få innspill i forkant av kommunevalget om hva som bør gjøres for å sikre trygghet og helseberedskap i kommunene. Innenfor dette temaet var fokus både kommunale tjenester og samhandlingen mellom kommuner og helseforetak.

Arendalsuka 2019

Arendalsuka omtales som Norges største politiske møteplass. Det er en uke med politiske arrangementer i stort antall, arrangert av mange ulike aktører. Jordmorforbundet var med å arrangere to debatter den dagen som ble regnet som helsedagen.

Helseminister Bent Høies statssekretær Anne Grete Erlandsen inviterer til hastemøte om bemanningen på landets Kvinneklinikker

Departementet viser til henvendelser til Helse- og omsorgsdepartementet den 17.6.19 og 26.6.19 om bemanning på kvinneklinikkene. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen vil gjerne møte Jordmorforbundet og Dnj for et møte om bemanning på kvinneklinikkene.

Jordmorforbundet i møte med Sex og Samfunn.

Jordmorforbundet har ofte samarbeidsmøter med andre aktører og i juni møtte vi igjen Sex og Samfunn.

Jordmorforbundet NSF – en suksesshistorie

Antall medlemmer har økt med 80 prosent. Mer synlighet i mediene. Flere politiske gjennomslag på vegne av jordmødre, barselkvinner og deres familier. Faggruppen Jordmorforbundet NSF har vokst seg både store og sterke de siste årene og er rett og slett en suksesshistorie.

Siste nytt om lønnsutviklingen etter sommerens lønnsforhandlinger for jordmødre i NSF

NSFs forhandlingsledere, forhandlingsavdelingen og fylkeskontor arbeider for at jordmødre skal ha en lønnsutvikling som gjenspeiler yrkesgruppens kompetanse og ansvar. NSF er opptatt av trygge gode arbeidsforhold for våre jordmødre.

Endringer i jordmortakster per 1.7.19

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster fra 1.7.2019.

Velkommen nye jordmødre

Forrige uke var det duket for avslutningssermonier for to kull med nyutdannede jordmødre.

GynZone kurs i Bergen

14.5 arrangerte Jordmorforbundet sutureringskurs i Bergen i samarbeid med lokalgruppen for Jordmorforbundet i Hordaland. 15 kursister fra Hordaland møtte entusiastisk opp til en dag vi vet er svært populær blant våre medlemmer. Kurset ble fulltegnet på under ett døgn!

Jordmorforbundet invitert til Stortingets spørretime

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup og prosjektleder Helene Normann Furnes ble invitert av SVs helsepolitikere til å overvære Stortingets spørretime. Helseminister Bent Høie måtte svare på en rekke spørsmål fra SV, Ap, Sp og Rødt om utviklingen av landets føde- og barseltilbud.

Jordmødre tar ansvar for kvinnehelse - Jordmorforbundet ser til Sverige

Som et ledd i Jordmorforbundets ønske om å utnytte jordmødres fulle kompetanse er det helt naturlig for oss å se til Sverige. Barnmorskemottagningen (BMM) Mamma Mia Søder tok imot styret i Jordmorforbundet NSF da vi reise på studiebesøk til Stockholm for å se på den svenske modellen mars -19.

Prekonferanse for jordmorledere og fagjordmødre!

PÅMELDING ER ÅPEN! I forbindelse med NSFs nasjonale lederkonferanse i Trondheim arrangerer Jordmorforbundet prekonferanse for jordmorledere og fagjordmødre 16.9.19. Les mer om programmet og meld deg på her https://www.nsf.no/kurs-og-konferanser/4339482/10505 

Bunadsgeriljaen på plass utenfor Stortinget!

I forbindelse med at initiativtaker til Bunadsgeriljaen, Anja Cecilie Solvik, hadde flere møter på Stortinget i dag møtte flere bunadskledde geriljamedlemmer opp for å vise sin støtte til saken. Fra Jordmorforbundet møtte blant andre Tuva Falch Skrondal og Sara Thommesen opp for å protestere mot nedleggelse av fødeavdelinger.

Jordmorforbundets kvinnehelse seminar!

10.4.19 samlet Jordmorforbundet 30 jordmødre fra kommuner og sykehus i hele landet, som jobber med eller skal i gang med arbeid rundt kvinnehelse/prevensjon/celleprøver.  Flotte foredrag og en engasjert forsamling gjorde dagen svært vellykket.

Videreutdanning i ultralyddiagnotsikk for jordmødre - 20 år!

2. april feiret videreudanning i ultralyddaignostikk for jordmødre 20år!

Store auditoriet på St. Olavs kvinne-og barnklinikk var arena for jumileumssymposiet, og var fylt av ultralyd jordmødre, studenter, gynekologer og foredragsholdere.

Jordmorforbundet møter regjeringspartiet Høyre for å drøfte utfordringer og felles løsninger for fødselsomsorgen og styrket kvinnehelse

Jordmorforbundet samarbeider tett med regjeringen og Høyre for å styrke arbeidet og sikre en rekke tiltak for en bedre kvinnehelse og en trygg fødselsomsorg. For å lykkes med dette vil regjeringen stimulere til et løft for jordmortjenesten og sikre tilstrekkelig jordmorkapasitet over hele landet. Høyre vil også utdanne flere jordmødre.

Sutureringskurs for jordmødre

Denne uken har Jordmorforbundet NSF i samarbeid med GynZone arrangert sutureringskurs for jordmødre og jordmorstudenter, i Oslo. Fokuset på å forebygge fødselsrifter er stort i Norge, og Jordmorforbundet ønsker å bidra til at jordmødres kunnskapsnivå og kompetanse øker på dette området.

Helse- og omsorgsdepartementet sender på høring forslag til endringer i abortloven for å regulere adgangen til fosterreduksjon.

Høring av forslag til endringer i abortloven - regelverk for fosterreduksjon. Jordmorforbundet ønsker gjerne  innspill fra våre medlemmer. Sendes til jordmor@nsf.no innen 27.03.19

Jordmorforbundet markerer kvinnedagen 8. Mars

I morgen feires 8. Mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret i 2018 som er like aktuelt i dag, og opprør mot sentralisering av fødetilbud som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

Jordmorforbundet holdt tale på Stortinget for SVs stortingspolitikere og rådgivere

SV ba om møte med Jordmorforbundet på grunn av en rekke presseoppslag der forbundet har rettet søkelys på dagens utfordringer i fødsels- og barselomsorgen. Jordmorforbundet la vekt på bemanningsutfordringer, økonomiske kutt på bakgrunn av finansieringsmodellen til foretakene, nedleggelser av fødetilbud og utfordringer jordmødre nå møter med omlegging av finansiering av følgetjenesten i vårt innlegg på Stortinget.

Rettighetene utvides ved dødfødsel

Endring av praksis fra 1. mars 2019 medfører at en dødfødsel som skjer i 22. svangerskapsuke eller senere kan gi rett til foreldrepenger eller engangsstønad.

Kvinnehelseseminar for jordmødre

Er du jordmor og jobber med utstrakt kvinnehelse i pirmærhelsetjenesten eller på sykehus? Da er denne dagen noe for deg!

Fakkeltog for Ullevål sykehus i Oslo

Jordmorforbundet deltok i fakkeltog sammen med 500 mennesker som trosset vinterkulda og protesterte mot nedleggelse av Ullevål sykehus i Oslo.

Gjør kloke valg i vårt jordmorarbeid

Legeforeningen har invitert Jordmorforbundet til å engasjere seg i Gjør kloke valg kampanjen.

I vårt jordmorarbeid skjer både over- og underforbruk av helsetjenester. Begge deler har uheldige konsekvenser både for kvinner, barn vi behandler og for samfunnet. Dette kan også være truende for jordmødres integritet. Mer er ikke alltid bedre.               

Regjeringen vurderer ny finansiering av den kommunale jordmortjenesten

Jordmorforbundet er svært fornøyd med at Helsedirektoratet nå skal i gang med å vurdere finansieringen av tjenester ytt av jordmor til gravide og barselkvinner i kommunene. Jordmorforbundet har bidratt sterkt til dette gjennom vårt krav om statlig finansiert jordmortjeneste kombinert med normtall for å sikre en styrket kommunaljordmortjeneste.

Besøk til jordmorstudentene

En del av jordmorsatsningen vår er at vi besøker alle studentene som starter på jordmorutdanningene ved de foreløpig fem studiestedene i landet. Under besøkene forteller vi om Jordmorforbundet og NSF, og har en åpen dialog om det studentene er opptatt av.

Viktige seire for Jordmorforbundet i ny regjeringsplattform

I regjeringsforhandlingene på Granavollen ble partiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og KrF enige om en ny regjeringsplattform. -Jordmorforbundet har krevd en styrket jordmortjeneste, trygg fødselsomsorg og økt utdanning av flere jordmødrene. Vi er godt fornøyd med viktige gjennomslag for våre krav, sier leder i Jordmorforbundet Hanne Charlotte Schjelderup.

Fravær av tiltak for å møte store utfordringer i landets føde- og barseltilbud i Høies sykehustale 2019

Statsminister Erna Solberg benyttet nyttårstalen til å dele sin bekymring for at det fødes for få barn her til lands. Det gir et tydelig signal om at det er et satsningsområde for regjeringen. Jordmorforbundet stiller seg da undrende til at Helse- og omsorgsministeren ikke nevner områdene kvinnehelse/føde- og barselomsorg med ett ord i årets sykehustale.

Publisering av jordmorfaglige artikler på sykepleien.no

Jordmorforbundet har vært med i et pilotposjekt der målet har vært å øke antallet fagartikler som publiseres og bedre kvaliteten. Fra 2019 kommer ikke lenger tidsskriftet Jordmora ut i papirform, men samarbeidet om digitale fagartikler i jordmorfag består på sykepleien.no

Ny leder av jordmorprosjektet

Hanne G. Steien har gjennom flere år ledet jordmorsatsningen i NSF. Nå har nye muligheter kommet hennes vei og Helene Normann Furnes har overtatt stillingen.

Velkommen nye jordmødre!

I dag uteksamineres en flott gjeng nye jordmødre fra Kjeller. For 2 uker siden arrangerte vi en avslutningsmiddag for dem for å markere slutten på utdanningen og ønske dem velkommen som kollegaer.

Jordmorforbundet jubler over 40 millioner øremerket til styrket jordmortjeneste i landets kommuner

Høyre, FrP, Venstre og KrF er nå blitt enige om statsbudsjettet for 2019. -Jordmorforbundet har krevd øremerking til jordmødrene og vi har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er fornøyd med at regjeringen nå dobler øremerkete midler fra 20 til 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunen.

Jordmorforbundet i møte med Helsedirektoratet om takster for Jordmødre

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup var tirsdag denne uken i Helsedirektoratet sammen med HELFO for å diskutere blant annet endringer takstsystemet for jordmødrene i kommunen. Helene Normann Furnes og jurist Lars Petter Eriksen var også tilstede på møtet fra NSF. 

Jordmorforbundet på Arbeiderpartiets seminar om kvinnehelse i Stortinget

Arbeiderpartiets helsefraksjon arrangerte i dag et kvinnehelse seminar på Stortinget som et ledd i å utarbeide en nasjonal kvinnehelse strategi. Helsepolitikerne Tuva Moflag, Ingvild Kjerkhol og Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er her på bildet sammen med Helene Normann Furnes fra Jordmorforbundet NSF.

Jordmorforbundet er pådriver for at kvinner med fødselsskader skal få erstatning

Jordmor Carola Karl Urvik fra Jordmorforbundet bidro sterkt til å rette søkelyset på urett behandling av kvinner som får avslag på erstatning etter fødselsskader. Nå skal saken opp til behandling på Stortinget. 

BAM stipend komite har hatt førjulsmøte

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger sitter i BAM komiteen sammen med Kjersti Kellner og Nina Schmidt. De har nå hatt gjennomgang og vurdert hvem som skal tildeles stipend i år.

Jordmorforbundets syn på abortloven og tillatt praksis av fosterreduksjon

Abortloven er en norsk lov som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd. I disse dager diskuteres både abortgrense, ordlyd i abortlovens paragraf 2c og  tillatt fosterreduksjon.

Suppleringsvalg til styret oktober 2018

Nytt fra nominasjonsleder Berit Pettersen: Den 23.oktober ble det klart hvem dere har stemt frem som styremedlem og tre varamedlemmer i styret til Jordmorforbundet.

Jordmorforbundet fikk rett tilslutt!

I lang tid har Jordmorforbundet NSF påpekt overfor Medisinsk fødselsregister at tallene de bruker på transportfødsler må være feil. Nå er det klart at Jordmorforbundet hadde rett.

Statsbudsjettet 2019 -det øremerkes 20 millioner til flere jordmødre

-Dette er en viktig seier for Jordmorforbundet som vil føre til styrket jordmortjeneste i landets kommuner, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er glad for at vårt arbeid fører fram. I tillegg har vi fått gjennomslag for vårt krav om normering for jordmortjenesten og skjerpet dokumentasjon på en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel.

Fortsatt plasser igjen til årets jordmorkonferanse

Meld deg på nå og du er sikret plass på jordmorkonferansen i Trondheim 22. oktober! Spre ordet og ta med deg engasjerte kollegaer til årets faglige begivenhet. Det blir felles tre retters middag søndag kveld kl 20.

Medlemseksplosjon i Jordmorforbundet

Jordmorforbundet sikrer stadig viktige gjennomslag for jordmødrene i landet! Nær halvparten av de yrkesaktive jordmødrene velger nå å organisere seg i NSF. Jordmorforbundet NSF vokser nå svært raskt og kan vise til en eksplosjon av nye medlemmer så langt i dette året.

Nytt fra leder av nominasjonskomiteen - Suppleringsvalg

Jordmorforbundets nominasjonskomite ble valgt på GF i september 2017. Leder av valgkomiteen heter Berit Pettersen og kommer i fra Tromsø. Nå skal hun gjennomføre et suppleringsvalg.

Kvinner på tvers fokuserer på barselopprøret i 2018

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger ble invitert på besøk til superdamene i "Kvinner på tvers" og snakket om Barselomsorgen; hvilke muligheter har vi til å snu utviklingen? Her på bilde med engasjerte og flinke Lena fra 1001Dager #barselrevolusjonen #barselopprøret

SVs leder Audun Lysbakken i møte med Jordmorforbundet på Stortinget ga resultater

Audun Lysbakken holdt etter møtet med leder Hanne Charlotte Schjelderup sin tale til landsstyret der bedre fødselsomsorgen ble løftet fram som  ett av hovedtemaene for partiet framover. SV krever bedre jordmorbemanning og endring i finansiering av jordmortjenesten. Møtet resulterte også i en rekke store presseoppslag i landets største aviser der konsekvenser av kutt i fødselsomsorg og jordmormangel ble satt fokus på.

Endringer i takster for jordmorhjelp

Helse og omsorgsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp med virkning fra 1.oktober 2018. Dette betyr blant annet at det er vedtatt takst for jordmor som assisterer ved hjemmefødsel.

Forslag om å utvide abortgrensen til 24 uker

– Ungdomspartier som ønsker å flytte grensen for selvbestemt abort lenger enn det dagens lov tilsier, har ikke satt seg nok inn i de medisinske og etiske vurderingene ved abortgrensene. Forslaget om en abortgrense på 24 uker er uhørt og ikke gjennomførbart i virkeligheten, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jordmødre til nybakte foreldre: – Ikke la mobilen komme mellom dere og babyen

Det sosiale samspillet mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling og tilknytning. Jordmødre advarer mot at avbrytelser og delt oppmerksomhet med mobilbruk kan skape utfordringer for samspillet mellom foreldre og barn.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster

Endringene i takster for jordmortjenester gjelder fra 1. juli 2018.

Dagens takstsystem hindrer et likeverdig jordmortilbud i hele landet

Jordmorforbundet NSF mener at det er behov for en vesentlig utvikling av hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem legger ikke til rette for nødvendig utvikling av jordmortjenesten. Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene for tjenesten.

NSF har gjort et godt lønnsoppgjør i Spekter for Jordmødrene

En milepæl er nådd for NSF i årets lønnsoppgjør. Dette gir en solid lønnsøkning for jordmødrene i NSF ansatt på landets sykehus. Det vi har sett i dette lønnsoppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. KS henger derimot etter. Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver

Seminar om setefødsel i Drammen for jordmødre og leger

Deltagerne fikk en fantastisk mulighet til å lære seg det nyeste innen forskning på vaginale setefødsler, teste sine praktiske ferdigheter med mulighet til å få veiledning av de aller beste på området.

SV ønsket innspill om barselomsorgen fra Jordmorforbundet til nasjonal samling i Oslo

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger og leder Hanne Schjelderup tilstede på SVs nasjonale kvinnenettverkssamling i Oslo der vi holdt tale og bidro i debatten om nasjonale utfordringer i fødselsomsorgen!

Helseminister Bent Høie i møte med Jordmorforbundet for å diskutere utviklingen i barselomsorgen

I kjølvannet av gjentatte varsler fra Jordmorforbundet og et samlet fagmiljø om en uheldig utvikling i barselomsorgen tok Helseministeren initiativ til ett møte med fagmiljøet. Temaet var barselomsorg og reduksjon i liggetid etter fødsel.

Jordmorforbundet markerer 8.mars #barselopprøret

Det nærmer seg 8.mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

First Light – Jordmorsang til Jordmorforbundet

Larvikbandet Maple Station ble i anledning Jordmorforbundets 50-årsjubileum, høsten 2017, spurt om de kunne skrive en sang om det å være jordmor. Resultatet ble den nydelige sangen «First Light», skrevet av Pål Thorstensen og sunget av vokalist og jordmor Ragni Hovland. Bandet hadde urpremiere på sangen på jubileumsmiddagen 22.september 2017. 

Lansering av Jordmorboka - Trondheim 1. februar

I anledning revideringen av Jordmorboka inviterer NSF, Jordmorforbundet og Cappelen Damm til lanserings-fagdag på NTNU i Trrondheim, torsdag 1. februar 2018. 

Helsedirektoratet vil slå sammen fire videreutdanninger for sykepleiere

I Helsedirektoratets rapport «Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?» foreslår myndighetene å slå sammen utdanningene til helsesøster, jordmor, nyfødt- og barnesykepleie til én felles master.

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

ExtraStiftelsen; søk midler til helseprosjekter og utviklingsprosjekter (FoU) gjennom LUB

Nå har ExtraStiftelsen lyst ut en ny pott med midler til helseprosjekter og til prosjekter som går inn i den nye ordning deres, kalt Utvikling. Formålet med denne nye ordningen er å støtte tidsavgrensede forsknings- og utviklingsprosjekter. Ordningen har også en helt ny måte å søke midler på: 15. september er det frist for en kortfattet skissesøknad, de beste skissesøknadene inviteres deretter til å levere full søknad, med frist 15. desember. Mer informasjon fra ExtraStiftelsen finner du her

Jordmorforbundet vil lære av svensk modell for jordmortjeneste og har vært på studiestur!

Jordmødrene i Sverige har i lang tid hatt flere oppgaver som tradisjonelt sett tilhører leger og ikke jordmødre i Norge. Jordmorforbundet mener vi bør ta lærdom av svenskene for å forbedre kvinnehelsen i Norge. Vi har vært på studietur for å høste kunnskap vi kan ta med til Norge for å lykkes med dette.

Kurs og jordmorfaglig påfyll fremover

Inn- og utland arrangerer spennede ting for jordmødre! Meld dere på :)

Jordmødre som blir skadet i jobbsammenheng har tilgang til dyktige advokater i NSF som tar saken!

Jordmødre i NSF er sikret trygghet og rettigheter hvis de blir skadet i jobbsammenheng. Våre eksperter på yrkesskader gjør en fabelaktig jobb for våre medlemmer hvis uhellet er ute. Ykesskadegruppas arbeid i 2018 resulterte i en samlet yrkesskadeutbetaling til berørte medlemmer på hele 18.187.699 kroner! Dette viser med all mulig tydelighet hvor viktig dette arbeidet er.

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Barn fortjener en trygg julefeiring uten berusede voksne. Derfor ønsker AV-OG- TIL og en rekke kampanjepartnere å oppfordre alle til å bruke alkovett denne julen.

NSF satser på jordmorfaget - Jordmorboka er revidert

NSF er en organisasjon for sykepleiere og jordmødre og vi i Jordmorforbundet er svært stolte av at NSF har fullfinansiert jordmorboka – den eneste norske undervisingsboka for jordmorstudenter.