Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

Ny leder av jordmorprosjektet

Hanne G. Steien har gjennom flere år ledet jordmorsatsningen i NSF. Nå har nye muligheter kommet hennes vei og Helene Normann Furnes har overtatt stillingen.

Kurs og jordmorfaglig påfyll fremover

Inn- og utland arrangerer spennede ting for jordmødre! Meld dere på :)

Velkommen nye jordmødre!

I dag uteksamineres en flott gjeng nye jordmødre fra Kjeller. For 2 uker siden arrangerte vi en avslutningsmiddag for dem for å markere slutten på utdanningen og ønske dem velkommen som kollegaer.

Jordmorforbundet jubler over 40 millioner øremerket til styrket jordmortjeneste i landets kommuner

Høyre, FrP, Venstre og KrF er nå blitt enige om statsbudsjettet for 2019. -Jordmorforbundet har krevd øremerking til jordmødrene og vi har fått gjennomslag for våre krav. Dette viser at regjeringen mener alvor når de har sagt at de skal styrke jordmortjenesten kommunalt, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er fornøyd med at regjeringen nå dobler øremerkete midler fra 20 til 40 millioner til å ansette flere jordmødrene i kommunen.

Jordmorforbundet i møte med Helsedirektoratet om takster for Jordmødre

Jordmorforbundets leder Hanne Charlotte Schjelderup var tirsdag denne uken i Helsedirektoratet sammen med HELFO for å diskutere blant annet endringer takstsystemet for jordmødrene i kommunen. Helene Normann Furnes og jurist Lars Petter Eriksen var også tilstede på møtet fra NSF. 

Jordmorforbundet på Arbeiderpartiets seminar om kvinnehelse i Stortinget

Arbeiderpartiets helsefraksjon arrangerte i dag et kvinnehelse seminar på Stortinget som et ledd i å utarbeide en nasjonal kvinnehelse strategi. Helsepolitikerne Tuva Moflag, Ingvild Kjerkhol og Elise Bjørnebekk-Waagen (Ap) er her på bildet sammen med Helene Normann Furnes fra Jordmorforbundet NSF.

Jordmorforbundet er pådriver for at kvinner med fødselsskader skal få erstatning

Jordmor Carola Karl Urvik fra Jordmorforbundet bidro sterkt til å rette søkelyset på urett behandling av kvinner som får avslag på erstatning etter fødselsskader. Nå skal saken opp til behandling på Stortinget. 

BAM stipend komite har hatt førjulsmøte

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger sitter i BAM komiteen sammen med Kjersti Kellner og Nina Schmidt. De har nå hatt gjennomgang og vurdert hvem som skal tildeles stipend i år.

Jordmorforbundets syn på abortloven og tillatt praksis av fosterreduksjon

Abortloven er en norsk lov som regulerer adgangen til svangerskapsavbrudd. I disse dager diskuteres både abortgrense, ordlyd i abortlovens paragraf 2c og  tillatt fosterreduksjon.

Vant drømmedag på føden!

Sykepleierstudent vant drømmedag på føden ved Akershus Universitetssykehus under fagdagen for sykepleierstudenter i Oslo og omegn, 24.10.18

Suppleringsvalg til styret oktober 2018

Nytt fra nominasjonsleder Berit Pettersen: Den 23.oktober ble det klart hvem dere har stemt frem som styremedlem og tre varamedlemmer i styret til Jordmorforbundet.

Kurs og jordmorfaglig påfyll framover

Jordmorforbundet sponser Fødselsfestivalen 2018 i desember som har et svært spennende program for faglig engasjerte jordmødre. 

 

 

Jordmorforbundet fikk rett tilslutt!

I lang tid har Jordmorforbundet NSF påpekt overfor Medisinsk fødselsregister at tallene de bruker på transportfødsler må være feil. Nå er det klart at Jordmorforbundet hadde rett.

Statsbudsjettet 2019 -det øremerkes 20 millioner til flere jordmødre

-Dette er en viktig seier for Jordmorforbundet som vil føre til styrket jordmortjeneste i landets kommuner, sier Hanne Charlotte Schjelderup. Vi er glad for at vårt arbeid fører fram. I tillegg har vi fått gjennomslag for vårt krav om normering for jordmortjenesten og skjerpet dokumentasjon på en til en omsorg av jordmor til kvinner i aktiv fødsel.

Fortsatt plasser igjen til årets jordmorkonferanse

Meld deg på nå og du er sikret plass på jordmorkonferansen i Trondheim 22. oktober! Spre ordet og ta med deg engasjerte kollegaer til årets faglige begivenhet. Det blir felles tre retters middag søndag kveld kl 20.

Medlemseksplosjon i Jordmorforbundet

Jordmorforbundet sikrer stadig viktige gjennomslag for jordmødrene i landet! Nær halvparten av de yrkesaktive jordmødrene velger nå å organisere seg i NSF. Jordmorforbundet NSF vokser nå svært raskt og kan vise til en eksplosjon av nye medlemmer så langt i dette året.

Nytt fra leder av nominasjonskomiteen - Suppleringsvalg

Jordmorforbundets nominasjonskomite ble valgt på GF i september 2017. Leder av valgkomiteen heter Berit Pettersen og kommer i fra Tromsø. Nå skal hun gjennomføre et suppleringsvalg.

Kvinner på tvers fokuserer på barselopprøret i 2018

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger ble invitert på besøk til superdamene i "Kvinner på tvers" og snakket om Barselomsorgen; hvilke muligheter har vi til å snu utviklingen? Her på bilde med engasjerte og flinke Lena fra 1001Dager #barselrevolusjonen #barselopprøret

SVs leder Audun Lysbakken i møte med Jordmorforbundet på Stortinget ga resultater

Audun Lysbakken holdt etter møtet med leder Hanne Charlotte Schjelderup sin tale til landsstyret der bedre fødselsomsorgen ble løftet fram som  ett av hovedtemaene for partiet framover. SV krever bedre jordmorbemanning og endring i finansiering av jordmortjenesten. Møtet resulterte også i en rekke store presseoppslag i landets største aviser der konsekvenser av kutt i fødselsomsorg og jordmormangel ble satt fokus på.

Endringer i takster for jordmorhjelp

Helse og omsorgsdepartementet har nå vedtatt endringer i forskrift om stønad til dekning av utgifter til jordmorhjelp med virkning fra 1.oktober 2018. Dette betyr blant annet at det er vedtatt takst for jordmor som assisterer ved hjemmefødsel.

Forslag om å utvide abortgrensen til 24 uker

– Ungdomspartier som ønsker å flytte grensen for selvbestemt abort lenger enn det dagens lov tilsier, har ikke satt seg nok inn i de medisinske og etiske vurderingene ved abortgrensene. Forslaget om en abortgrense på 24 uker er uhørt og ikke gjennomførbart i virkeligheten, sier leder Hanne Charlotte Schjelderup i Jordmorforbundet NSF til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Jordmødre til nybakte foreldre: – Ikke la mobilen komme mellom dere og babyen

Det sosiale samspillet mellom foreldre og barn har stor betydning for barnets utvikling og tilknytning. Jordmødre advarer mot at avbrytelser og delt oppmerksomhet med mobilbruk kan skape utfordringer for samspillet mellom foreldre og barn.

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt endringer i jordmortakster

Endringene i takster for jordmortjenester gjelder fra 1. juli 2018.

Dagens takstsystem hindrer et likeverdig jordmortilbud i hele landet

Jordmorforbundet NSF mener at det er behov for en vesentlig utvikling av hvordan jordmortjenesten finansieres. Dagens takstsystem legger ikke til rette for nødvendig utvikling av jordmortjenesten. Finansieringen av jordmortjenesten må følge de politiske ambisjonene for tjenesten.

Velkommen til Jordmorkonferansen 2018!

Jordmødre, jordmorstudenter, medlemmer og andre interesserte ønskes hjertelig velkommen til årets nasjonale jordmorkonferanse. Sett av datoen og meld deg på til årets store begivenhet som finner sted i Trondheim 22. oktober 2018. Vi gleder oss til en spennende og lærerik dag i flotte lokaler ved Scandic hotell Nidelven.

NSF har gjort et godt lønnsoppgjør i Spekter for Jordmødrene

En milepæl er nådd for NSF i årets lønnsoppgjør. Dette gir en solid lønnsøkning for jordmødrene i NSF ansatt på landets sykehus. Det vi har sett i dette lønnsoppgjøret er at arbeidsgiversiden i Spekter har erkjent jordmor- og sykepleiermangelen. KS henger derimot etter. Ansvaret for å sikre nok jordmødre og sykepleiere med riktig kompetanse og en forsvarlig bemanning ligger hos arbeidsgiver

Seminar om setefødsel i Drammen for jordmødre og leger

Deltagerne fikk en fantastisk mulighet til å lære seg det nyeste innen forskning på vaginale setefødsler, teste sine praktiske ferdigheter med mulighet til å få veiledning av de aller beste på området.

Invitasjon til seminar der retningslinje for svangerskapsomsorgen lanseres 6.Juni

Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsomsorgen er blitt oppdatert og vil erstatte retningslinjene fra 2005. Retningslinjenes viktigste endringer gjennomgås på seminaret. Det blir også innlegg av jordmødre og leger fra kommuner og spesialisthelsetjenesten.

Nasjonal fagkonferanse for jordmødre i Oslo 4. mai

Spennende fagdag for jordmødre i anledning jordmordagen arrangeres på Ullevål. Den er gratis for medlemmer i Jordmorforbundet NSF, og alle jordmødre i landet ønskes hjertelig velkommen!

SV ønsket innspill om barselomsorgen fra Jordmorforbundet til nasjonal samling i Oslo

Jordmorforbundets nestleder Kristin Holanger og leder Hanne Schjelderup tilstede på SVs nasjonale kvinnenettverkssamling i Oslo der vi holdt tale og bidro i debatten om nasjonale utfordringer i fødselsomsorgen!

Faglig inspirasjonsdag med GynZone i Trondheim

- Oi, det var smart. – Det var ikke sånn jeg lærte det. – Ja, selvfølgelig. – Vulva, vulva, vulva. Latteren og reaksjonene igjennom dagen var ikke til å ta feil av. Både jordmorstudentene og de erfarne jordmødrene var enige om at inspirasjonsdagen med GynZone og deres tre dyktige instruktører var svært nyttig.

Helseminister Bent Høie i møte med Jordmorforbundet for å diskutere utviklingen i barselomsorgen

I kjølvannet av gjentatte varsler fra Jordmorforbundet og et samlet fagmiljø om en uheldig utvikling i barselomsorgen tok Helseministeren initiativ til ett møte med fagmiljøet. Temaet var barselomsorg og reduksjon i liggetid etter fødsel.

Jordmorforbundet markerer 8.mars #barselopprøret

Det nærmer seg 8.mars og vi er stolte av at vi i Jordmorforbundet og NSF har lang tradisjon for å markere den internasjonale kvinnedagen​. Mange steder i landet går NSFs trommekorps fremst i 8. mars toget. I lys av barselopprøret som mobiliserer sterkt og bredt, oppfordrer vi deg til å delta på de lokale arrangementene rundt om i landet.

First Light – Jordmorsang til Jordmorforbundet

Larvikbandet Maple Station ble i anledning Jordmorforbundets 50-årsjubileum, høsten 2017, spurt om de kunne skrive en sang om det å være jordmor. Resultatet ble den nydelige sangen «First Light», skrevet av Pål Thorstensen og sunget av vokalist og jordmor Ragni Hovland. Bandet hadde urpremiere på sangen på jubileumsmiddagen 22.september 2017. 

Lansering av Jordmorboka - Trondheim 1. februar

I anledning revideringen av Jordmorboka inviterer NSF, Jordmorforbundet og Cappelen Damm til lanserings-fagdag på NTNU i Trrondheim, torsdag 1. februar 2018. 

Helsedirektoratet vil slå sammen fire videreutdanninger for sykepleiere

I Helsedirektoratets rapport «Videreutdanning for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden?» foreslår myndighetene å slå sammen utdanningene til helsesøster, jordmor, nyfødt- og barnesykepleie til én felles master.

De reelle tallene for transportfødsler har vært underkommunisert i årevis!

Det har vært viktig for Jordmorforbundet NSF å få fram realitetene med korrekte tall for antall transportfødsler i Norge. Helseministeren og myndighetene har operert med helt andre tall enn de Jordmorforbundet NSF har funnet i Medisinsk Fødselsregister (MFR).

 

Helsedirektoratet utreder en bindende bemanningsnorm for jordmødre i helsestasjon- og kommunehelsetjenesten

Jordmorforbundet mener normtall for jordmortjenesten vil være viktig for å oppnå målet om et godt og likeverdig jordmortilbud for brukerne, uavhengig av kommunetilhørighet. Helse- og omsorgsdepartementet gav i 2016 Helsedirektoratet i oppdrag å utrede mulige løsninger for en bindende minimumsnorm i skolehelsetjenesten, og helsestasjonstjenesten.

Regjeringen styrker helsestasjonene og skolehelsetjenesten i Statsbudsjett 2018

Regjeringen har styrket helsestasjons- og skolehelsetjenesten med over en milliard kroner de siste årene. Dette har bidratt til flere jordmorstillinger. Dette er en videreføring av storsatsningen fra 2017. 

Jordmødre som blir skadet i jobbsammenheng har tilgang til dyktige advokater i NSF som tar saken!

Jordmødre i NSF er sikret trygghet og rettigheter hvis de blir skadet i jobbsammenheng. Våre eksperter på yrkesskader gjør en fabelaktig jobb for våre medlemmer hvis uhellet er ute. Ykesskadegruppas arbeid i 2018 resulterte i en samlet yrkesskadeutbetaling til berørte medlemmer på hele 18.187.699 kroner! Dette viser med all mulig tydelighet hvor viktig dette arbeidet er.

Hvor mange glass tåler barnet ditt?

Barn fortjener en trygg julefeiring uten berusede voksne. Derfor ønsker AV-OG- TIL og en rekke kampanjepartnere å oppfordre alle til å bruke alkovett denne julen.

NSF satser på jordmorfaget - Jordmorboka er revidert

NSF er en organisasjon for sykepleiere og jordmødre og vi i Jordmorforbundet er svært stolte av at NSF har fullfinansiert jordmorboka – den eneste norske undervisingsboka for jordmorstudenter.

Følg Jordmorforbundet NSF på Snapchat

Jordmorforbundet er endelig på snapchat og vi vil gjerne ha flere følgere. Søk oss opp på snapchat, brukernavn "nsfjordmor" eller ta bilde av snap-koden

Eva Tegnander utnevnt til æresmedlem i Jordmorforbundet NSF

Eva Tegnander ble under Jordmorforbundet generalforsamling 21. september 2017 utnevnt til æresmedlem i Jordmorforbundet NSF. Hun er den tredje i rekken som får tittelen æresmedlem.