Jordmorforbundet

Jordmorforbundet

Siste nyheter fra Jordmorforbundet

Søk om midler til jordmorstillinger!

Helsedirektoratet lyser ut 251 øremerkete millioner til styrking av helsestasjons- og skolehelsetjenesten, inkludert svangerskaps- og barselomsorg og helsestasjon for ungdom. Søknadsfristen er 19. Mars. Tips din kommune nå!

Fødetilbud og barselomsorg er tema i Stortingets spørretime

Bare en av ti kvinner får hjembesøk av jordmor innen tre dager etter hjemkomst. Barselomsorgen er et av spørsmålene som debatteres i Stortingets spørretime onsdag 22. februar. Jordmødrene i NSF har gjennom flere år dokumentert konsekvensene av nedbyggingen av fødetilbudet og mangelfull barselomsorg til familier og deres nyfødte barn.

GF og fagkonferanse september 2017

Sett av 21.- 22. september 2017 til Jordmorforbundets Generalforsamling og fagkonferanse. Jordmorforbundet NSF fyller 60 år og vi gleder oss til å feire med dere på Farris Bad i Larvik. 

Jordmorforbundet NSF sikret viktig seier for trygg fødselsomsorg

Jordmorforbundet NSF har fått gjennomslag for at kvalitetskravet om en til en omsorg av jordmor for kvinner i aktiv fødsel skal følges opp og dokumenteres av helseforetakene.

Gratulerer! Vinnere av vervepremier er trukket!

I anledning Jordmorforbundets vervekampanje som har pågått fra april 2016 til 1. januar 2017 annonserte vi at 4 heldige medlemmer ville vinne tur for seg og en kollega til ICM-kongress i Toronto juni 2017. Nå er trekningen gjort!

Jordmorforbundet NSF i møte med Helse- og omsorgsdepartementet.

Jordmorforbundet NSF understreket i møtet at retningslinjer, veiledere og kvalitetskrav innen svangerskap,  fødsels- og barselomsorg synes løsrevet fra de styrings- og finansieringshjul som skal bidra til utvikling og kvalitet i hele jordmortjenesten.

Velkommen som medlem i Jordmorforbundet NSF - Vinn Iphone

Sammen er vi sterkere! Jordmødre som organiserer seg i NSF, er med i ett av Norges største og mektigste fagforbund med over 100.000 medlemmer. Størrelsen gjør at vår fagorganisasjon har mulighet til å arbeide profesjonelt. Dette viser seg gjennom tett kontakt med helsemyndighetene og sentrale politikere. Vi har en synlig og tydelig politikk både i fagmiljøet og i media, og har fått gjennomslag i mange viktige saker. Størrelsen teller!

Nyhetsbrev fra NSF Jordmorforbundet