Kardiologiske sykepleiere

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere er en faggruppe for sykepleiere som jobber med og har interesse for mennesker med hjertesykdom. Bli medlem hos oss du også!

Siste nyheter fra Kardiologiske sykepleiere

Årets faglige forbilde

Vet du hvem som fortjener prisen for årets faglige forbilde 2019?

I 2019 vil NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere (NSF-LKS) for fjerde gang dele ut prisen «Årets faglige forbilde». Prisen deles ut for å hedre høyt sykepleiefaglig engasjement innen fagfeltet kardiologi. Årets faglige forbilde er med på å videreutvikle det kardiologiske sykepleiefaget i klinisk og pasientsentrert praksis på en positiv måte. For å bli vurdert må kandidaten være medlem i NSF-LKS.

Prisen kunngjøres under kongressmiddagen på Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen i Sandefjord 25. april.

Forslag med begrunnelse til Årets faglige forbilde 2019, sendes til Gunhild Brørs på e-post: 

gunhild.brors@stolav.no innen 12.april

Generalforsamling 2019

NSF-LKS holder Generalforsamling under kongressen i Sandefjord 25.april.

Enkeltmedlemmer, lokale faggrupper og faggruppens landsstyre kan foreslå saker for behandling i generalforsamlingen. Sakene må være sendt faggruppens landsstyre minst 6 uker før generalforsamlingen holdes.

Saksliste og saksdokumenter kunngjøres på faggruppens nettside senest 4 uker før generalforsamlingen holdes.

Saker meldes til leder i NSF-LKS, Gunhild Brørs. gunhild.brors@stolav.no. Frist 10.mars.

 

Nettsiden for den årlige kardiologiske kongressen er nå oppe!

Nettside med informasjon om den årlige kardiologiske kongressen i Sandefjord er nå oppe. Her finner du oppdatert informasjon om kongressen, inkludert påmelding. 

https://www.nsflks.com/

Invitasjon til å delta med abstrakt under den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019

Har du gjennomført et forskningsprosjekt eller kvalitetsforbedringsprosjekt du ønsker å presentere til dine kolleger på den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019?  

NY FRIST 20.desember 2018.

Vervekampanje 2018/2019

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2019.

Nordic-Baltic Congress of Cardiology 2019

NBCC arrangeres 10.-12. juni 2019. NSF-LKS er en del av dette nettveket og er medarrangør.

Se nettsiden for program og informasjon: https://www.nbcc2019.org

Nordic intervention coronary congress i Oslo 2019

Nordic intervention coronary congress (NICC) arrangeres i Oslo 21. og 22. januar 2019. For første gang har kongressen sesjon for sykepleiere og radiografer.

Les mer om kongressen på deres webside: https://mkon.nu/nicc_2019

NICC 2019

Ønsker innspill på etiske utfordringer innen kardiologisk sykepleie

Rådet for sykepleieetikk har invitert faggruppene i NSF til  etisk refleksjon. De ønsker med dette å få en oversikt over hvilke dilemmaer de enkelte faggruppene mener er særlig viktige nå og fremover.
Vi ønsker derfor å invitere våre medlemmer til å komme med innspill som vi kan sende til Rådet for sykepleieetikk.

ICN Congress Singapore 2019

Call for abstracts

Det er nå åpent for innsending av abstrakt for poster eller muntlig presentasjon på ICNs kongress i Singapore 27. juni-1. juli 2019. 

Frist for innsending er 31. oktober 2018. 

Se vedlegg.