Kardiologiske sykepleiere

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere er en faggruppe for sykepleiere som jobber med og har interesse for mennesker med hjertesykdom. Bli medlem hos oss du også!

Siste nyheter fra Kardiologiske sykepleiere

Be Guidelines Smart!

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  

Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.

For mer informasjon, gå inn på hjemmesiden til CCNAP og bli kjent med verktøyene og få økt kunnskap om ESC guidelines.

Vervekampanje 2016/2017

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2017.

Årets faglige forbilde 2017

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere har lyst til å gjøre stas på våre faglige forbilder, og har besluttet at det årlig skal deles ut en pris som heder for god faglige innsatsen. 

Webinar on cardiovascular nursing

Mandag 27. mars fra klokken 18:00-19:00 er det mulig å delta på webinar omrking emnet; Optimising self-care in chronic illness. 

Dette er et 60 minutters gratis kurs som blir streamet live online, og er ledet av Join Prof. Tiny Jaarsma, Prof. Anna Stromberg and Prof. Ekaterini LambrinouFor mer informasjon og påmelding ser her

Medlemskontigent NSF-LKS 2017

Medlemskontigent for faggruppene 2017 er sendt ut til deg som er medlem i NSF-LKS.
Forfallsdata er 25.01.17

Verdens hjertedag

Verdens hjertedag ble opprettet av World heart federation for å øke kunnskap og redusere forekomsten av hjerte- og karsykdom.

Sykepleiekongressen 2016

Hvert fjerde år arrangerer Norsk sykepleieforbund sykepleiekongress. Den store begivenheten avviklet på Gardermoen fra mandag til onsdag denne uken. Sykepleiekongressen huset om lag 1600 deltakere og medlemmer fra NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere var selvfølgelig representert.