Kardiologiske sykepleiere

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere er en faggruppe for sykepleiere som jobber med og har interesse for mennesker med hjertesykdom. Bli medlem hos oss du også!

Siste nyheter fra Kardiologiske sykepleiere

Be Guidelines Smart!

Be Guidelines Smart er et konsept der CCNAP har utviklet verktøy (video, webcasts, webinars) for å tilrettelegge for økt implementering av ESC guidelines i klinisk praksis.  Se blant annet den nyeste filmen de har laget om forebygging av cardiovaskulær sykdom.

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer seminar

Fagsenter for pasientrapporterte data arrangerer seminar: Pasientrapporterte data i medisinske kvalitetsregistre, forsking og kvalitetsforbetring – framtidas utfordringar og moglegheiter

Tid: 31. mai kl 09.30-16.00
Sted: Storstuen, Bikuben, Haukeland universitetssjukehus,
Det er ingen deltageravgift. Endelig program for PROM-konferanse 31.mai 2017_
Siste frist for påmelding 23. mai.

Mer informasjon om påmelding finner du på: https://www.kvalitetsregistre.no/kurs-konferanser-og-seminarer#idx-0