Kardiologiske sykepleiere

NSFs landsgruppe av kardiologiske sykepleiere

NSFs Landsgruppe av kardiologiske sykepleiere er en faggruppe for sykepleiere som jobber med og har interesse for mennesker med hjertesykdom. Bli medlem hos oss du også!

Siste nyheter fra Kardiologiske sykepleiere

Vervekampanje 2017/2018

Verv 10 nye medlemmer og få fri kongressavgift til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen 2018.

Abstraktinvitasjon

Vi ønsker å invitere sykepleiere og annet helsepersonell til å sende inn abstrakt til Den årlige kardiologiske sykepleiekongressen som arrangeres i Harstad 25.-27.apil 2018.

Verdens Hjertedag

NSFs Landsgruppen av kardiologiske sykepleiere markerer Verdens hjertedag i dag, 29.september. Verdens hjertedag ble opprettet i år 2000 for å øke kunnskapen om hjerte- og karsykdommer. Det er lokale arrangement flere steder i landet, blant annet i Namsos og på Haukeland universitetssykehus der det fra stand vil bli delt informasjon om blodtrykk, hjertevennlig kosthold og hjerte- lungeredning. Les mer om hjerte-karsykdom og få eksempler på sykepleieres arbeid på feltet i denne artikkelen, hvor Atrieflimmerpoliklinikken i Vestfold og Pasientstyrt marevanbehandling i Bergen blir omtalt.

Landets første hjertesviktkoordinator

Kaija Hole Olsen er spesialsykepleier i kardiologisk sykepleie, jobber i Askøy Kommune og er landets første hjertesviktkoordiantor i primærhelsetjenesten. Dette har vært et samarbeidsprosjekt med hjertesviktpoliklinikken og Nina Fålun ved Hjerteavdelingen ved Haukeland Universitetsjukehus.

Se repportasje om dette fra TV2 nyheter søndag 17.09.17

 

 

Forebygging av hjerte- og karsykdom

Helsedirektoratet har nylig publisert oppdaterte nasjonale faglige retningslinjer for forebygging av hjerte- og karsykdom. Målgruppen er fastleger, andre leger, sykepleiere, fysioterapeuter og annet autorisert helsepersonell som arbeider med forebygging og rehabilitering, samt personer med økt risiko for hjerte- og karsykdom.

Les de oppdaterte retningslinjene her

 

Hjerterehabiliteringsseminar 8.-9.november 2017

Ressurssenter for hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst arrangerer basiskurs i hjerterehabilitering og praktisk hjerterehabiliteringsseminar 8. og 9. november 2017. Seminaret retter seg mot tverrfaglig helsepersonell og andre som jobber med hjertepasienter i en rehabiliteringsfase. Seminaret er aktuelt for helsepersonell i både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Invitasjon_basiskurs_08.11.17_2.pdf

Invitasjon_praktisk_seminar_09.11.17_2.pdf