Nevrosykepleiere

NSFs faggruppe for nevrosykepleiere

NSFs faggruppe for nevrosykepleiere er en faggruppe for alle som arbeider med pasienter med sykdom eller skade i nervesystemet, - i kommunehelsetjenesten eller i sykehus, ved nevrologiske avdelinger, nevrorehabilitering, intensiv avdelinger, innen nevrokirurgi eller palliativ pleie.

Siste nyheter fra Nevrosykepleiere

NEVROKONGRESS 2019

Sett av 18 & 19 SEPTEMBER 2019

Faggruppen er godt i gang med planlegging av den 6. Nevrokongress

Nevrokongressen avholdes denne gang i vakre Skien i Telemark!

Fagdagkarusell i Molde 04.10.2018

Faggruppen inviterer til Fagdagkarusell #2 i Molde 

Nevrokongress 2019

Faggruppen for nevrosykepleiere ønsker alle nevrointerreserte sykepleiere til NEVROKONGRESS 2019

Skien 18+19 september 2019 

 Sett av datoene allerede nå!

NYHET! Fagdag-karusell TROMSØ FØRST UT

Faggruppa har besluttet å arrangere lokale fagdager rundt i landet. Faggruppen ønsker å støtte lokale fagmiljø med planlegging og utarbeidelse av fagdager basert på lokale behov.

Kjære medlem!

Tusen takk for at du er medlem hos NSFs faggruppe for nervrosykepleiere!
Sammen skal vi jobbe for bedre hjernehelse, nettverksbygging for alle som jobber med hjernehelsepasienter og legge til rette for delingskultur!
 

Kontaktinformasjon

Kjære medlem i NSFs faggruppe for nevrosykepleiere!

Vi vil veldig gjerne oppfordre deg til å kontrollere og evt. oppdatere kontaktinformasjon du har registret hos NSF. Faggruppen ønsker å kunne nå deg via flere kanaler; posten (medlemsblad), e-post, SMS, vår hjemmeside og på Facebook (medlemmets eget initiativ).

Vi håper du vil bruke et par minutter på å oppdatere kontaktinformasjon du er registrert med på nsf.no. Dette gjør du ved å logge inn på «min side» på nsf.no eller ta kontakt med medlems-service for å få hjelp. (Norsk Sykepleierforbund, Telefon 02409 eller 99402409).

Vi gjør oppmerksom på at medlemmer som har registrert en e-postadresse, automatisk vil få tilsent faktura til e-postkassen.

Samtidig, vil vi minne om at økonomiavdelingen har sendt ut purringer til alle medlemmer som ikke har betalt årets medlemskontingent. Medlemmer som står med rest på kontingent fra 2016 og evt. tidligere år og har mottatt minst 3 purringer nå er meldt ut av faggruppen.

Med vennlig hilsen

Styret i NSFs faggruppe for nevrosykepleiere

NSFs strategiske forskningsmidler

NSF bevilger 5 millioner kroner til forskning i sykepleie årlig. Formålet er å stimulere til at flere sykepleiere tar doktorgrad eller får postdoktorstipend, samt å bidra til forskning på områder som er av strategisk betydning for NSF. Søknadsfrist er 15. mars 2017 kl. 12.00.

Trykk på lenke for mer infrmasjon

Faggruppen er blitt medlem i Hjernerådet

Faggruppeleder Annbjørg Hausken

Nasjonal konferanse for hjerneskaderehabilitering og nevrosykepleie 3+4 mai 2017

I 2017 er Hjerneskadekonferansen og Nevrokonferansen slått sammen til èn konferanse.

Hovedtema for årets konferanse er Posttraumatisk amnesi/forvirring, og milde og moderate traumatiske hodeskader.    

https://stolav.no/fysmed/hjerneskadekonferansen-nevrokongressen-2017

Med vennlig hilsen NSFs faggruppe for nevrosykepleiere

Godt nyttår!

SKRIVEVERKSTED PÅ LESVOS 2017

Nok en gang arrangerer Norsk Sykepleierforbund skriveverksted på Lesvos.
Målgruppen for seminaret er medlemmer av Norsk Sykepleierforbund som arbeider med ulike publikasjoner. Deltakelse forutsetter mastergradskompetanse.

https://www.nsf.no/vis-artikkel/3123179/539369/Skriveverksted-paa-Lesvos

Fortsatt ledige plasser på Årets skriveverksted på Lesvos 28 august - 4 september 2016

Årets skriveverksted på Lesvos arrangeres 28 august - 4 september 2016.

trykk på link for mer informasjon

https://www.nsf.no/vis-artikkel/2767444/17036/Skriveverksted---Metochi-2016

Fagutviklingsmidler for 2016

Tilskudd til faglige utviklingstiltak i faggruppens regi-2016.

 

Sykepleiekongressen 27+28 september 2016

Faggruppen for nevrosykepleiere oppfordrer våre medlemmer til å sende inn abstrakt til Sykepleiekongressen 2016 og å melde seg på. 

Håper vi møter mange av våre medlemmer der. Ny frist for innsending av abstrakt er satt til 1.april.

Invitasjon til deltakelse i spørreskjemaundersøkelse

Påminnelse og rettelse!
Viser til Nyhetsbrev fra Sentralt fagforum i desember 2015. NSF ønsker å styrke faggruppene og deres rolle i organisasjonen. Hvordan skal vi best innrette faggruppenes arbeid i fremtiden?

Ved å sette av 5-10 minutter til å svare på vedlagte spørsmål kan du som faggruppe-medlem gi oss viktige innspill i dette arbeidet.

Alle medlemmer har fått en mail fra sentralt fagforum i januar med en personlig link som dere bes følge.

Alle som deltar i undersøkelsen vil være med i trekningen av en Iphone 6.

Svarfrist 1. februar 2016

 

 

SMS innmelding

 Nå kan du melde deg inn i faggruppa med sms.

Send kodeord NEVRO til 02409

Nyheter under medlemstilbud

Utlysning av forskningsmidler fra NSF

Trykk på "medlemstilbud" for mer informasjon

Faktureringsrutiner for faggruppekontigent

Fra og med 2015 ble faktureringsrutinene for faggruppene endret. Dette ble gjort for å følge NSF og faggruppenes vedtekter.

Nevrokongress Bergen 2015

Da gjenstår det å takke for en kjempeflott nevrokongress i Bergen!

Kongressen ble en suksessmed flotte foredragsholdere med spennende og aktuelle tema.

Power point presentasjoner fra kongressen ligger til høyre som vedlegg

Nevrokongress Bergen 2015

Kurset er godkjent av NSF som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 9 timer.

(Jfr. kriterier for klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie)