Nyresykepleiere

NSFs faggruppe for nyresykepleiere

   NSFs Faggruppe for Nyresykepleiere er en møteplass for fag- og kunnskapsutvikling og spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt. 

Siste nyheter fra Nyresykepleiere

NSFFNS

Vårkurs 2020 avlyst.

VÅRKURS

Informasjon om påmelding og program.

Påmelding Vårkurs

Meet Ullevaal, Oslo 22.-23.april 2020.

Tema: "Pasientens komorbiditet- et viktig aspekt ved Nyresykepleie"

NB! Klikk på min side og logg inn med medlemsnummer!

Klikk på lenken som står nede til høyre under "Kalender".

Da kommer dere rett inn i påmeldingsskjemaet.

(Er ikke skjemaet ferdig utfylt med navn har du ikke logget deg inn)

Vi har reservert en del rom, Oppgi ref.nr. 210420NSF ved bestilling til: ullevaal.booking@olavthon.no eller tlf: 22028000. (reservert fram til 21.mars)

VÅRKURS

22.-23.APRIL 2020 Meet Ullevaal, Oslo.

Ny nettside.

NSF jobber med å utarbeide en ny og bedre nettsideløsning. I påvente av at den kommer på plass blir det lagt ut lite nytt og oppdatert stoff her. Følg oss gjerne på facebook under gruppen "Nyresykepleiere"

Organdonasjon

Faggdager om organdonasjon.

Generalforsamling 2019

Her finner dere referat fra årets Generalforsamling.

Generalforsamling 2019

Innkalling til Generalforsamling 27.mars 2019. Se link.

Stipend 2019

Stipend 2019

Ønsker du å delta på kurs/seminar? Styret i faggruppen ønsker nå å dele ut totalt 4 stipend til fagutvikling a 5000 kr. To stipend deles ut på våren og to deles ut på høsten.Kurset du/dere ønsker å delta på må være relatert til nyrefaget og vi ønsker da at du/dere bidrar med et referat fra kurset som vi kan publisere i Nyrenytt. Søknad kan sendes til leder i faggruppa: kaigunnar@gmail.com. Søknadsfrist: 1.januar og 1. juni. Det er viktig å ha avklart med arbeidsgiver om du får permisjon for å delta på det arrangementet du søker stipend til, og om du evt. får dekket noen av utgiftene. Stipendet kan søkes av alle medlemmer av NSFFNS. Den som søker må ha vært medlem minst 3 år og må ha betalt kontingenten for inneværende år Stipendmottaker kan ikke motta nytt reisestipend før etter minst 4 år. Stipendet må brukes innen 1 år etter tildeling. Eventuell utsettelse må det søkes særskilt om. Kostnadsoverslag av reiseutgifter vedlegges søknaden. Den som tildeles stipend skal levere regning med orginalkvitteringer. Den enkelte får utbetalt den sum man har orginalkvitteringer på, inntil kr. 5000,-. Regningen skal sendes økonomiansvarlig i NSFFNS når reisen er gjennomført og senest 1 måned etter dette. Stipendet utdeles etterskuddsvis når originalkvitteringer er mottatt av økonomi ansvarlig. Søknaden med begrunnelse må inneholde navn, e-post adresse og arbeidssted.

Ønsker du å delta på kurs?

Faggruppen for nyresykepleiere har mottatt en fantastisk gave. :-) Mannen som har tatt kontakt med oss opplyser at han som pasient kom i kontakt med flere nyresykepleiere og at han ble imponert over det han så. Det var en gjennomgående profesjonalitet, empati og serviceinnstilling som hjalp godt i en vanskelig tid. Han ønsker å gi noe tilbake. Han har derfor donert 100 000 kroner til faggruppen! :-)

 

 

Referat fra siste aksess møte 12.01.2011

Vedlagt ligger refereat fra siste aksessmøte. Du kan også se planlagte møter våren 2011.

Handlingsplan for kronisk nyresykdom Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Handlingsplanen er nå ute til høring. Vi håper på mange innspill store eller små. Høringsfristen er satt til 25.02.10, og da vil alle innspill samkjøres og sendes videre. Eventuelle innspill kan sendes til meg. britt.dahl@sshf.no

 

Fagseminar

LNT og Norsk Nyremedisinsk forening

Info fra accsessgruppa

Videokonferanse program

Dialysebehandling og Telemedisin

PowerPoint fra høstkurs 2010