Om faggruppen

Nyresykepleier og medlem Inger Bersås ved Kirkenes sykehus
Nyresykepleier og medlem Inger Bersås ved Kirkenes sykehus

Som faggruppe ønsker vi å:

  • Spre kunnskap om sykepleie og behandling av pasienter med nyresvikt.
  • Delta i arbeidet med videreutvikling av sykepleien til nyrepasienter, i samsvar med fagets utvikling og befolkningens behov.
  • Bidra til høyt faglig nivå i arbeidet med nyresyke pasienter.
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggruppetilhørighet.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid og kompetanse innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.