Smittevern

smittevern

Faggruppen er en møteplass for personer med interesse for smittevern og infeksjonsforebygging. Målet er å stimulere til og øke utveksling av kunnskap mellom hygienesykepleiere og smittevernpersonell, slik at vi sammen når målet om mindre sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, som både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder, skal fremme kunnskap om smittevern.

Siste nyheter fra Faggruppen for smittevern

Handlingsplan for et bedre smittevern

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt ut Handlingsplan for et bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Smittevern konferanser 2020

Oversikt (ikke komplett) over konferanser i 2020, se lenker for mer informasjon.

Nordisk utdanning i smittevern og sykehushygiene

Dette er en oppdragsutdanning på initiativ av Nordisk Ministerråd og er åpen for søkere fra de nordiske landene (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige). Den startet høsten 2019.

Har du oppdatert "Min side"?

Styret i faggruppen vil minne alle medlemmer om å oppdatere informasjonen på "Min side", NFS`s hjemmesider. Det er viktig at du har registrert riktig mailadresse og mobilnummer, slik at nyhetsbrev og annen info når deg. For å logge seg inn på min side må du ha medlemsnummeret ditt i NSF og passord.

Byggenskap och Vårdhygien: Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Svensk Förening för Vårdhygien publiserte tidligere i år "Byggenskap och Vårdhygien: Vårdhygieniska aspekter vid ny- och ombyggnation samt renovering av vårdlokaler".

Hygienesykepleiere representert på sykepleirenes fagkonferanse i Bergen

Torsdag 18. mars ble det arrangert NSF fagkonferanse for sykepleier studenter. Alle faggruppene ble invitert til å delta med stands og på den måten få en gylden anledning til å presentere sine fagfelt. Vi ble spurt om å stille for NSFFH. Selvsagt ville vi være med å reklamere for et så spennende fagfelt som smittevern er.

Generalforsamling for faggruppen 2010 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for påloggede medlemmer.

NSFFH har gleden av å invitere til fagdag/generalforsamling 13. april 2010, på Clarion Hotel Royal Christiania, Biskop Gunnerus gt. 3, Oslo. Påmelding innen 29. mars.