Smittevern

smittevern

Faggruppen er en møteplass for personer med interesse for smittevern og infeksjonsforebygging. Målet er å stimulere til og øke utveksling av kunnskap mellom hygienesykepleiere og smittevernpersonell, slik at vi sammen når målet om mindre sykehusinfeksjoner og antibiotikaresistens. Medlemmene utgjør et nettverk av kompetanse, som både innad i faggruppen og på tvers av NSFs fagområder, skal fremme kunnskap om smittevern.

Siste nyheter fra Faggruppen for smittevern

Handlingsplan for et bedre smittevern

Helse- og omsorgsdepartementet har nå gitt ut Handlingsplan for et bedre smittevern med mål om å redusere helsetjenesteassosierte infeksjoner 2019-2023.

Smittevern konferanser 2020

Oversikt (ikke komplett) over konferanser i 2020, se lenker for mer informasjon.

Rapport ICAAC 2009 Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Anne Mette Espe og June Aksnes har vært i San Fransisco på ICAAC kongress og har skrevet en rapport derfa.

Mottagere av faggruppens stipender for 2009

Faggruppen har i år delt ut tre stipender til medlemmene. Det gjelder 3M-stipendet, Kvinto-stipendet og PuHygieneFarge1.gif (Thumbnail (95x95))ls/Sterisol stipendet.

NHV's første diplom i Smittskydd/Vårdhygien er utdelt

To norske hygienesykepleiere ble de første til å fullføre diplomstudiet i Smittskydd/Vårdhygien ved Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap i Göteborg

Diplomutdanning i smittevern / sykehushygiene

Diplomprogrammet i Smittskydd/Vårdhygien er for leger og sykepleiere som arbeider med smittevern (smittskydd/vårdhygien/infektionshygiejne) i alle de nordiske land.

Kriterier for tildeling av stipend Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Kriteriene er vedtatt på NSFs Faggruppe av hygienesykepleiere (NSFFH) generalforsamling 1993. Revidert 1996, 2002, 2005, 2006, 2007 og 2008.