Fagtidsskrift

Redaktøren oppfordrer! Hengelås for Innholdet i denne artikkelen er kun tilgjengelig for medlemmer av faggruppen.

Redaktøren oppfordrer medlemmer til skrive fagartikler eller vitenskaplige artikler fra fagfelt for geriatri og demens for publisering i fagtidsskriftet!

Hvis du har spørsmål - kontakt Wivi-Ann Tingvoll på wivi-ann.tingvoll@hin.no

Geriatrisk sykepleie 2016

Geriatrisk sykepleie 1_2016 Tema: God mat er omsorg

Geriatrisk sykepleie 2_2016 Tema: Turnusarbeid kan gi helseplager

Geriatrisk sykepleie 3_2016 Tema: Selvbestemmelse på sykehjem

 

Geriatrisk sykepleie 2015

Geriatrisk sykepleie 1_ 2015:"Prioriteres åndelig omsorg?" 

Geriatrisk sykepleie 2_2015: Ambulant oppfølging i hjemmet

Geriatrisk sykepleie 3_2015 : Rehabilitering av slagpasienter

 

 

Geriatrisk sykepleie 2014

Geriatrisk sykepleie 1_2014: Psykisk helse og rus blant eldre

Geriatrisk sykepleie 2_2014: Ny teknologi i eldreomsorgen 

Geriatrisk sykepleie 3_2014: Vet hva brukerne trenger

 

Geriatrisk sykepleie 2013

Geriatrisk sykepleie 1 -2013 Tema: Pårørendeperspektivet

Geriatrisk sykepleie 2- 2013 Tema: Kreft hos eldre

Geriatrisk sykepleie 3- 2013 Tema: Hvordan ta vare på verdigheten

Geriatrisk sykepleie 2012

Geriatrisk sykepleie 1- 2012 Tema: Eldre skal ha det godt

Geriatrisk sykepleie 2-2012 Tema: Livskvalitet - det gode liv 

Geriatrisk sykepleie 3-2012 Tema: Pleie av døende