Medlemskap og forsikring

illustrasjon

Medlemskapet ditt

Medlemskontingenten 2022

Ordinær kontingent er 1,45 % av brutto lønn. Medlemmer ute av lønnet arbeid betaler minimumskontingent.