Om faggruppen

Akuttsykepleier ved Ullevål sykehus i Oslo, Therese Tveit
Akuttsykepleier og medlem Therese Tveit ved Ullevål sykehus i Oslo

NSFs Landsgruppe av Akuttsykepleiere (NLAS) er faggruppen for NSF-medlemmer med videreutdanning i akuttsykepleie, NSF-medlemmer med eller uten videreutdanning som arbeider i akuttmottak, AMK-sentraler, prehospitale tjenester, legevakt, LV-sentraler og andre akuttmedisinske arbeidsfelt. 

Styremøter 2021

  • Torsdag 4. februar 2021
  • Tirsdag 13. april 2021
  • Tirsdag 24. august 2021
  • Mandag 18. oktober 2021