Kurs og konferanser

Her er en oversikt over kurs, arrangementer og merkedager igjennom året. Denne vil oppdateres fortløpende, og du kan hente opp filen i pdf format nederst på siden.

Kalender for året 2024 

Aktivitet, dager og markeringer gjennom året:  

Måned  Merkedag Aktivitet 
Januar   - Barneanestesikurset - Tromsø (annet hvert år, partallsår, siste helg i januar) 
Februar   - 15.februar, frist avholdt årsmøte i lokalgruppene 
- ATLS markør (ATLS kurs i Oslo), kurs i februar og juni https://nkt-traume.no/produkt/atls-kurs-21-23-februar-ous-oslo/ 
Mars   - 1.mars - frist for årsberetning fra lokalgruppene (uten regnskap og budsjett)  
- Lærernettverksmøte (tredje torsdag i mars) 
April   - Påske  
- Søknadsfrist for lokalgruppeledere - aktivitetsmidler 
Mai  12.mai - Sykepleiedagen   - HLR-kongress 
- Krigskirurgikurset i regi Forsvaret (i 2024 er dette i juni, ellers holdes kurset i mai) 
- NORDAF, Verdenskongress https://www.ksci.no/events/iaas2024/  
Juni  - Fagsykepleienettverk - (1.torsdag i juni)  
- Venøs aksess nettverk - (1.fredag i juni) 
- Krigskirurgi kurs i regi av Forsvaret https://www.forsvaret.no/om-forsvaret/organisasjon/forsvarets-sanitet/kurs-i-ktk 
- NOSF Fagkonferansen i Kunnskapsbasert Smertebehandling 6.-7. juni https://www.norsksmerteforening.no/kurs 
- Uteksaminering av ferdigutdannede anestesisykepleiere med master*   
Juli    
August  - Arendalsuka (hvert år i uke 33) 
- Nye anestesikull  
- Auto utmelding av medlemmer  
September  - Fagkongress Anestesi (første helg/uke i september) www.anestesikongress.no  
- Fagdager om organdonasjon (NOROD trinn1) og transplantasjon www.norod.no 
- SFAI og AINVA uken i Helsingborg https://www.mkon.nu/sfai__aniva-veckan_2024  
Oktober 16.oktober - Anestesiens dag                        - Uke 43 - Høstmøteuka/ Etterutdanningsuke 
- Utlyses søknad fra sentralt fagforum om aktivitetsmidler og fagutviklingsmidler   
November  - Lokalstyrene må etterspørre saker til lokalt årsmøte, frist for medlemmer å melde inn saker er 2 måneder før  
Desember  - Uteksaminering av ferdigutdannede anestesisykepleiere* 
- Husk! Betale årskontingent 

*Uteksaminering og markering av ferdigutdannede anestesisykepleiere er per dags dato forskjellig ved ulike universitet og høyskoler i Norge.