Lokalgruppeleder-konferanse (LGK)

LGK Våren 2024

Lokalgruppeledere, øverst fra venstre: Monica Vangen (stedfortreder Hedmark), Mathilde Tveitane (Buskerud), Birgitte Vinjevoll (stedfortreder Vest-Agder), Anita Wergeland (Hordaland), Grete Høybakken (Oslo og Akershus), Kristina Grasto (Østfold). Nede fra venstre: Kjersti Fagerstad (Finnmark), Håkon Storheim (Rogaland), Torunn Solheim (Sogn og Fjordane), Oddbjørn Flaa (Oppland), Emma Linander (Telemark), Lena Haugmo (Vestfold), Anne-Marie Sæther (Nord-Trøndelag), Stig Pedersen (Troms)

I helgen 13.-14. april har det vært lokalgruppeleder-konferanse. Lokalgruppeledere og landsstyret møttes i Bergen i NSF sine lokaler på Torgallmenningen. I løpet av helgen ble det ført gode diskusjoner for å fremme anestesisykepleie i Norge.

Fra 1.mars i år trådte den nye utgaven av "Norsk Standard for Anestesi" i kraft. Landsstyret v/Therese Jenssen Finjarn og Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen har i forkant av dette gjennomført nettmøter for informasjon om revisjonen, dette for: leder-, fagsykepleier-, og lærernettverket, lokalgruppelederne, samt åpent medlemsmøte. Det vil også utarbeides en informasjonsfilm som skal deles med alle medlemmene. En power-point presentasjon som sammenstiller 2016 og 2024 versjonen er sendt til alle medlemmer på mail.

Minner om at påmeldingen til årets fagkongress i Tromsø er åpnet! Programmet for årets fagkongress og påmeldingen finner du på: http://anestesikongress.no