Neste gang trykker jeg på den røde knappen

Møte i heisen

I et intervju med Dagsavisen i mai 2022 https://www.dagsavisen.no/demokraten/navn-i-nyhetene/2022/05/12/den-standhaftige-sykepleier/ ble jeg spurt hvem jeg helst ville bli sittende fast i en heis med. Jeg svarte uten å betenke meg: Helseministeren! Dette resulterte i at jeg ble invitert til Helse og Omsorgsdepartementet (HOD) i september- for en heistur med Kjerkol. Manus var avtalt på forhånd, og formålet fra HOD sin side var promotering av sykepleieryrket. Dette resulterte i en film på 1 minutt og 43 sekunder. Jeg ga klar beskjed da vi tok avskjed: neste gang trykker jeg på den røde knappen, så heisen faktisk stopper.

Noen av de mange tingene jeg ikke fikk sagt noe om var blant annet (listen er ikke uttømmende):

Utdanning av sykepleiere

Å beholde sykepleiere/spesialsykepleiere i yrket

For å beholde sykepleiere/spesialsykepleiere i yrket, og lokke de som slutter tilbake bør man blant annet sikre

Masterutdanning

Politikerne har vedtatt at utdanning av spesialsykepleiere skal være på masternivå, men åpner for at kandidater som avbryter masterstudiet likevel kan jobbe som spesialsykepleier. Dette er motstridende:

Spesialistgodkjenning

Regjeringen har gitt Helsedirektoratet i oppdrag å utrede spesialistgodkjenning for flere sykepleiere enn de med master i avansert klinisk allmennsykepleie. Dette er viktig fordi:

Poengene med master og spesialistgodkjenning sendte jeg til Kjerkol i etterkant av filmingen, med følgende avsluttende kommentar:

«Om du vil lese mer i dybden om dette er du velkommen til å lese en av de mange innleggene jeg har skrevet i lokalaviser, Sykepleien, Dagens Medisin eller Khrono. Jeg stiller gjerne til en mer langvarig samtale ved en senere anledning».

Jeg vil takke Kjerkol for delvis å ta min utfordring. Jeg kommer likevel igjen med en oppfordring: jeg håper at du bruker den kunnskapsbasen (erfaring, forskning, brukerkunnskap) som vi som har jobbet lenge klinisk/undervist/forsket besitter. Da må man bli sittende fast i heisen.

Med vennlig hilsen Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen, professor, anestesisykepleier, nestleder i Anestesisykepleierne NSF og Fylkesstyremedlem NSF Viken