Søk om midler til prosjekt

Bilde NSF

Planlegger du et fagutviklings- eller forskningsprosjekt, eller en annen faglig aktivitet? Sentralt Fagforum (SF) lyser nå ut midler. Søknad skal sendes via Anestesisykepleierne NSF, med frist for innsending til faggruppen 1.april. Landsstyret prioriterer selv blant innkomne søknader hvilke som videresendes til SF. Søknaden sendes til leder Therese Finjarn på therese.finjarn@nsf.no eller nestleder Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen på dleo@online.no.

Les om kriterier for vurdering og mal for søknad: https://www.nsf.no/fg/sentralt-fagforum/fagutviklingsmidler-og-aktivitetsmidler-2022