Søk på stipend til Nordisk utdanning i barneanestesi (NUBA)

nuba2022

Landsstyret i Anestesisykepleierne NSF deler ut 4 stipend til NUBA for studieåret 2022/23. Stipendet på totalt 20 000,- utbetales i to omganger fordelt på semestrene, høst -22 og vår -23.  

Vilkår for søknaden: 

  • Vært medlem i Anestesisykepleierne NSF i minimum 2 år 
  • Stipendet skal brukes til NUBA innen 2023 
  • Søker må skrive et barneanestesifaglig innlegg til publisering på faggruppas nettside og sosiale medier 

Dersom man ikke kan dokumentere utgifter blir stipend regnet som lønn, og er dermed skattepliktig (frikjøp av arbeidstid regnes som lønn). Som vedlegg for utbetaling av stipend trenger vi bekreftelse fra USN på opptak til studie. 

Søknadsfrist 08.06.2022

Søknad sendes til post@anestesisykepleierne.no