Utmerkelse til vår faggruppeleder

utdeling

Therese var ferdigutdannet anestesisykepleier i 2010, og ble i 2012 valgt inn i landsstyret i daværende Anestesisykepleiernes landsgruppe av Norsk sykepleierforbund (ALNSF). Therese har innehatt mange verv i landsstyret: hun startet som medlem og sekretær, for så å bli valgt som leder under generalforsamlingen på Sundvollen i 2014. 

Innsatsen som Therese har gjort inn mot Norsk Sykepleierforbund (NSF) sentralt er kanskje få av medlemmene i Anestesisykepleierne NSF klar over. Hun får positiv omtale i alle miljøer hun tar del av. Therese har stor respekt i fagmiljøet, men er også en varm person som gjør det lett for enkeltmedlemmer å ta kontakt. 

Ledervervet har vært tøft under koronapandemien, og jobben har vært ensom. Likevel har engasjementet vært til stede i aller høyeste grad, og Therese har frontet Anestesisykepleierne gjennom deltagelse i podcast, på riksdekkende TV og i innlegg i Dagens Medisin og Sykepleien. 

Det har vært store omstillinger i en digital tidsalder, med raske ordskifter og mange fagpolitiske endringer. Dette har Therese behersket til fulle. Hun har vært en brobygger mellom ny og gammel tid, mellom rutine og erfaring og ny kunnskap. 

Therese er en mester på å skape allianser og vennskap, med sin lune væremåte, smittende latter og energiske pågangsmot. Hun deltar på de fleste arenaer der anestesisykepleie kan diskuteres og videreutvikle- både formelle og uformelle. 

Det arbeidet Therese har lagt ned har etablert anestesisykepleierne som en slagkraftig nasjonal faggruppe som oser av kompetanse i alle ledd. Ikke minst kjenner hun til anestesisykepleieres virkelighet og kliniske hverdag bal sluser og anestesibøyler ettersom hun hele tiden har jobbet klinisk som anestesisykepleier i 50% stilling på Bærum sykehus. 

Therese beskrives blant annet som raus, lyttende, klok, oppmerksom, morsom, helt rå på å bygge nettverk, engasjert, kjapp, åpen, tilgjengelig, arbeidsom og inkluderende. Hun er treg på morgenen, men har topp kreativitet utover kvelden/natten. Therese er også uredd, og har ingen autoritetsangst.

Therese beskrives som en leder som er medfølende, som har fokus på fellesskapet, som gir æren til den som fortjener det, delegerer, tenker langsiktig og som fokuserer på menneskene. 

Therese har videreført stolte tradisjoner og har bidratt til at vi alle har en tydelig identitet som anestesisykepleiere.

Under lokalgruppelederkonferansen ble ytterligere tre engasjerte anestesisykepleiere tildelt laryngoskop i sølv:

  • Rita Stenseth, for sin fremragende rolle som leder av programgruppen som har utarbeidet de nasjonale retningslinjene for anestesisykepleierutdanningen (RETHOS 3)
  • Jannicke Skodjereite, for sitt mangeårige engasjement og suverene innsats i landsstyret i Anestesisykepleierne NSF. Jannicke var drivkraften bak at faggruppen vår fikk nytt navn og ny logo, og ildsjelen bak tildeling av navneskilt til nyutdannede anestesisykepleiere
  • Ann-Chatrin Linqvist Leonardsen for sitt mangeårige engasjement i anestesisykepleieres utdanning, fag og funksjon, som redaktør for Inspira og for utviklingen til et fagfellevurdert, vitenskapelig tidsskrift, og som redaktør for revisjonen av boken Anestesisykepleie