Om faggruppen

Anestesisykepleier Heidi Strand ved Rikshospitalet i Oslo
Anestesisykepleier og medlem Heidi Strand ved Rikshospitalet i Oslo

Anestesisykepleierne NSF

Anestesisykepleierne NSF (tidligere ALNSF) ble opprettet i 1965, og er den eneste organisasjonen som jobber for anestesisykepleieres interesser i Norge.

Medlemmene er organisert i 18 lokalgrupper. Det er registrert ca. 1800 medlemmer.

Vedtekter

Innsatsområder

Prinsipprogram

Laryngoskop i sølv

Anestesisykepleiernes laryngoskop i sølv kan deles ut til medlemmer av Anestesisykepleierne NSF eller personer som har gjort en betydelig innsats for faggruppen, enten i lokalgruppen eller sentralt.

Det er opp til hver enkelt lokalgruppe å vurderer ut fra kriteriene hvem som skal få denne utmerkelsen.

Laryngoskop bestilles gjennom Anestesisykepleierne NSF Oslo og Akershus.

Per mars 2022 koster Laryngoskop i sølv ca. kr. 1099,- + porto.

Kriterier for tildeling kan være:

  • Mangeårig innsats som lokalgruppeleder
  • Mangeårig medlem av lokalgruppestyre
  • Leder av arrangementskomité Anestesisykepleierne NSF Fagkongress
  • Prosjektledelse i Anestesisykepleierne NSFs regi
  • Særlig innsats for faglig oppdatering
  • Medlem av Anestesisykepleierne NSF landsstyre

Generalforsamling