Bli medlem og medlemsfordeler

Medlemsfordeler

  • Delta i nettverk med andre som arbeider innen samme felt
  • Tilbud om faglig oppdatering via vårt årlige Hudseminar
  • Etter søknad, kan det gis økonomisk støtte til videreutdanningsstipend, fagutviklingstipend, reisestipend og deltakelse ved nordiske hudseminarer
  • Kursrabatt på det årlige hudseminaret
  • Full tilgang til faggruppens nettside
  • Nyhetsbrev fra faggruppen