I trygge hender

LaH Familier i trygge hender

Materialet er laget av og for helsesykepleiere, for å bruke i samtale med foreldre på helsestasjonen 0-5 år. Materialet består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte. Helsedirektoratet støtter filmen, som også er lenke i nasjonalfaglig retningslinjene for helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Animasjonsfilm

Filmen bør brukes så tidlig som mulig, på hjemmebesøk, i barselgruppe og/eller 6 ukers-konsultasjonen. Det er en fordel hvis både mor og far ser filmen. Materiellet bygger på forskning om hjernens utvikling og vold mot de minste barna, og er laget slik at helsesykepleiere med sin kompetanse kan ta det i bruk uten ytterligere opplæring. 

Filmen er oversatt til utvalgte språk:

Filmen kan spilles av i sin helhet, eller bruk av pauseknapp ved nedtellingen mellom hvert kapittel. Pauseknappen er lagt inn slik at helsesykepleiere kan stoppe filmen og ha dialog med foreldrene mellom hvert kapittel ved hjelp av veiledningsheftet.

Veiledningshefte

i trygge hender film LaH

Fortsatt i trygge hender

Helsesykepleiere har i lang tid etterspurt hjelpemidler for å snakke med foreldre om temaet vold. Prosjektet I trygge hender er blitt tatt godt i mot fra helsesykepleiere i helsestasjonen. Vi ønsker å bidra til at helsesykepleiere i barneskolen får den samme drahjelpen i det viktige arbeidet med å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn i alle aldre.

Derfor søkte Landsgruppen av helsesykepleiere midler til å videreutvikle prosjektet, og fikk i 2021 tildelt 700.000 av DAM i samarbeid med Norske Kvinners Sanitetsforening. Dette skal bli et verktøy og materiell til bruk for helsesykepleiere i barneskolen. Verktøyet blir ferdigstilt i 2022, og presentert i 2023.