I trygge hender

Illustrasjon baby I Trygge hender

Materialet er laget for å bruke i samtale med foreldre og består av en animasjonsfilm og et veiledningshefte for helsesykepleiere. Helsedirektoratet støtter filmen, og den er lagt som lenke i retningslinjene for helsestasjonen.

Filmen bør brukes så tidlig som mulig, på hjemmebesøk, i barselgruppe og/eller 6 ukerskontrollen.
Det er en fordel hvis både mor og far ser filmen. Materiellet bygger på forskning om hjernens utvikling og vold mot de minste barna, og er laget slik at helsesykepleiere med sin kompetanse kan ta det i bruk uten ytterligere opplæring. 

Animasjonsfilm

Filmen har en pauseknapp/nedtelling mellom hvert kapittel.
Pauseknappen er lagt inn slik at helsesykepleiere kan stoppe filmen og ha dialog med foreldrene mellom hver sekvens ved hjelp av veiledningsheftet.

Spill av filmen på ønsket språk, direkte eller last den ned:

Veiledningshefte

Fortsatt i trygge hender

I oktober 2019 fikk vi 118.600 kr av NSF til prosjektet Fortsatt i trygge hender, som skal lage materiell til bruk for helsesykepleiere i barneskolen.

Helsesykepleiere har i lang tid etterspurt hjelpemidler for å snakke med foreldre om temaet vold. Prosjektet I trygge hender er blitt tatt godt i mot fra helsesykepleiere i helsestasjonen.

LaH NSF ønsker å bidra til at helsesykepleiere i barneskolen får den samme drahjelpen i det viktige arbeidet med å forebygge, avdekke og avverge vold mot barn i alle aldre.