Om Faggruppen

Årets kongress i Ålesund

Årets helsesykepleierkongress avholdes i Ålesund 14.-16. september, med presymposium for ledere 13. september.

Helsesykepleierkongressen 2021

Program «Helsesykepleier inn i fremtiden»

Med forbehold om endringer

MANDAG 13. SEPTEMBER

Presymposium for ledere:  

Kl. 11.00-12.00: Registrering

Kl. 12.00-12.15: Velkommen og kulturelt innslag

Kl. 12.15-14.30: Relasjonsledelse ved Hanne Kristin Rhode

Kl. 14.30-15.00: Pause

Kl. 15.00-16.45: Bemanningsverktøyet for helsestasjonen 0-5 år. Hvordan bruke det til å utvikle og styrke tjenesten. Bruk og erfaringsutveksling ved Kristine Hartvedt fra Helsedirektoratet og en kommune som har erfaring med bruk av verktøyet.

Kl. 16.45-17.15: Spørsmål og svar om helsesykepleieledelse ved Ann Karin Swang, leder LaH

Kl. 17.15-17.30: Oppsummering og avslutning

TIRSDAG 14. SEPTEMBER

Kl. 08.30-10.30: Registrering og besøk hos utstillere

Kl. 10.30-10.40: Kulturelt innslag

Kl. 10.40-11.00: Åpning ved ordfører Eva Aurdal Vinje og leder av lokal komité Hildegunn Ruste

Kl. 11.00-12.00: Åpning av kongress 2021 ved Ann Karin Swang, leder LaH

Kl. 12.00-13.00: Lunsj med besøk hos utstillere

Kl. 13.00-13.45: Helsesykepleier inn i fremtiden ved Astrid Grydeland Ersvik, helsesykepleier og seniorrådgiver, NSF

Kl. 13.45-14.45: Livet og sånn ved Anne Hilde Lystad, barnevernspedagog og Elisabeth Vollset Lien, helsesykepleier

Kl. 14.45-15.15: Pause med besøk hos utstillere og omrigg til parallellsesjoner  

Kl. 15.15-17.00: PARALLELLSESJONER

A HELSESTASJON 0-5 år
Kl. 15.15-15.45: I Trygge hender – erfaringer fra praksis ved Ann-Evy Pettersen, helsesykepleier
Kl. 15.45-16.00: Pause
Kl. 16.00-17.00: Tverrfaglig helsestasjon ved Hilde Rakstang og Marit Hagfors Lihaug, helsesykepleiere

B SKOLEHELSE – OG UNGDOM
Kl. 15.15-15.45: Hvordan nå gutter? ved Silje Berggrav, journalist og forfatter
Kl. 15.45-16.00: Pause
Kl. 16.00-16.30: Spør først ved Tone Bjørnson Aanderaa, helsesykepleier og sexologisk rådgiver
Kl. 16.30-17.00: SamBa – tverrfaglig samarbeidsteam ved Sula kommune: Lindis Akslen, Maren Eide, og Liv Synnøve Standal, helsesykepleier

C FLYKTNINGEHELSETJENESTE – MINORITETSHELSE
Kl. 15.15-16.00: Undersøkelse etter drukningstragedien i Tromsø. Hva kan vi lære om integrering og flyktninghelse? ved Ingrid Dirdal og Marianne Løland Vestly fra Undersøkelseskommisjonen (UKOM)
Kl. 16.00-16.15: Pause
Kl. 16.15-17.00: Familiesamtaler ved familiegjenforening ved Jorunn Serianna Gran, psykologspesialist barn og ungdom RVTS midt

Kl. 18.00: Utflukter

ONSDAG 15. SEPTEMBER 

Kl. 07:30-08.30: Registrering til GF

Kl. 08.30-11:30: Generalforsamling LaH NSF

Kl. 11.30-12:45: Lunsj med besøk hos utstillere

Kl. 12.45-13:00: Kulturelt innslag

Kl. 13.00-14.30: Nytt fra Helsedirektoratet med tid til spørsmål

Kl. 14.30-15.00: Pause med besøk hos utstillere

Kl. 15.00-15.45: Lidenskapelig dataspilling – sykt gøy eller bare (p)sykt ved Hanne Naug, psykologspesialist

Kl. 15.45-16.30: Skjermbruk, livsstilsendring og helseplager ved Gro Anita Gauslå, overlege barneavdeling for nevrofag OUS

Kl.19.00 Kongressmiddag: Utdeling av priser, kulturelt innslag  

TORSDAG 16.SEPTEMBER  

Kl. 08.30-09.00: Besøk hos utstillere

Kl. 09.00-09.10: Kulturelt innslag

Kl. 09.10-10.20: Posterpresentasjoner i plenum

Kl. 10.20-11.00: Pause med utsjekk og besøk hos utstillere

Kl. 11.00-12.00: Snakke trygt hos helsesykepleier. Kunnskap fra barn og barns grunnleggende rettigheter etter FNs barnekonvensjon ved Forandringsfabrikken

Kl. 12.00-13.15: Lunsj

Kl. 13.15-13.45: Fag i front – for fremtiden ved Lill Sverresdatter Larsen, leder NSF

Kl. 13.45-14.30: Tenk om det går! ved Nina Nakling

Kl. 14.30-14.45: Presentasjon av neste års kongress ved LaH Rogaland

Kl. 14.45-15.00: Avslutning

Viktig info om kongressen

Generalforsamling

I forbindelse med helsesykepleierkongressen, arrangeres generalforsamlingen for Landsgruppen av helsesykepleiere NSF. Alle medlemmer kan delta på GF uavhengig av deltagelse på helsesykepleierkongressen. Ønsker du å delta kun på GF, meld deg på til Ingeborg.Berg.Olstad@nsf.no innen 15. august 2021. Skal du på kongressen, meld deg på generalforsamlingen ved påmeldingen der.

Her vil du som medlem få tilgang til dokumenter i forbindelse med Generalforsamlingen 2021:

Utmerkelser og posterpresentasjoner

Faggruppens formål

Landsgruppen for helsesykepleiere er NSFs eldste og største faggruppe i NSF.

Bilde av sentralstyret til Landsgruppen av helsesykepleiere 2019-2021

Sentralstyret LaH NSF 2019-2021
  • Skape møteplasser for fag- og kunnskapsutvikling.
  • Bidra til utvikling av faglig identitet og tilhørighet.
  • Bidra til utvikling, anvendelse og formidling av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap.
  • Bidra til samarbeid og utvikling av kompetansenettverk på tvers av faggrupper.
  • Bidra til å utvikle strategier, systematisk arbeid innen NSFs fag- og helsepolitiske prioriteringer.
  • Bidra til å utvikle og videreutvikle utdanningsprogrammer av høy kvalitet for vårt fagområde.
  • Fremme folkehelsearbeidet og ta opp til behandling aktuelle spørsmål som vedrører helsesykepleiertjenesten.
  • Tilføre NSFs organisasjonsledd vår faglige ekspertise.
  • Være bindeledd mellom NSFs ledelse og LAH NSFs medlemmer.

Organisering

Faggruppen er organisert med et sentralstyre og lokalgrupper. Sentralstyret består av 8 medlemmer, inkludert valgt frikjøpt leder i 100% stilling. I tillegg til sentralstyret har faggruppen en administrasjonskonsulent i 50% stilling og en fagrådgiver i 100% engasjementstilling. Faggruppen har 19 lokale faggrupper, som foreløbig er organisert etter fylkesinndeling fra før 2020.

Styrende dokumenter

For lokale grupper i LaH

Lokalgrupper i fylkene er en viktig del av LaH, og det er et tett samarbeid mellom lokalgruppene og sentralt LaH.

Internasjonalt arbeid

Nordisk Samarbeid for sykepleiere som arbeider med barn

Landsgruppen av helsesykepleiere (LaH) er medlemmer av i NoSB. Målsetningen med samarbeidet er å bidra til å spre kunnskap og øke kompetansenivået hos sykepleiere som arbeider med barn og ungdom og deres familier. Dette være seg om siktemålet er forebyggende, helsefremmende eller behandlende.