Valg av styrekandidater til NSFLIS Oslo

Valg av styrekandidater til NSFLIS Oslo

Årsmøte og valg vil avholdes 6. januar. Mer informasjon kommer.