NSFLIS landsstyre

NSFLIS 2021_2023

Landsstyret i alfabetisk orden.

 • Anniken Maamoen
 • Maria Klette
 • Marie Alvilde Otterstad - 1.vara
 • Mathilde Christensen
 • Mats Kinn-Mikalsen
 • Paula Lykke - leder
 • Sandra Korneliussen Hammer - 2.vara
 • Torunn Hansen

Styret har sitt første styremøte i Trondheim 7.-8. desember hvor styret skal konstituere seg.

NSFLIS Forsknings- og utdanningsutvalg 2021-2023

Portrett av Kristin Flatlandsmo, Brita Fosser Olsen og Hege Visten
 • Kristin Flatlandsmo
 • Brita Fosser Olsen
 • Hege Visten

NSFLIS Nominasjonskomiteen

 • Marte-Marie Wallander Karlsen, leder
 • Hilde-Irén Liland, medlem
 • Michael Mortensen, medlem
 • Ellen Klavenstad, vara
 • Annette Tøllefsen, vara

De som stilte til valg kan du lese om her: