Om faggruppen

Styret jordmorforbundet
Styret i Jordmorforbundet NSF. Fv: Camilla Soma Berg (kasserer), Anita Lyngholm (konstituert nestleder), Elise Vågsholm (1.vara), Marthe Frigård, Christina F. Risa, Hanne Charlotte Schjelderup (leder), Christina Nordkvelde og Anna Hoel (2. vara). Ikke på bilde: Veronica Kolstrup

NSF har cirka 130 000 medlemmer, og over 2000 jordmødre. Jordmorforbundet har et profesjonelt landsstyre, med leder frikjøpt på fulltid. I tillegg til styret er det to seniorrådgivere ansatt i fag og helsepolitisk avdeling på NSF som blant annet jobber med saker for jordmødre og kvinnehelse.

Sara og Marita
Sara Fugledal Wiik og Marita Helgesen Kvaal, seniorrådgivere Fag og Helsepolitisk avd.

Gjennom NSF har Jordmorforbundet en betydelig administrasjon og tillitsvalgtsapparat. Det jobber over 200 heltidsansatte i organisasjonen, og det er tillitsvalgte i alle ledd både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.